Μεγιστοποίηση απόδοσης σε αγώνες μεγάλων αποστάσεων

    Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    06 Ιουνίου 2018       19:30 -Μεγιστοποίηση απόδοσης σε αγώνες μεγάλων αποστάσεων

Πρόσκληση

2018-06-06T19:30
Μεγιστοποίηση απόδοσης σε αγώνες μεγάλων αποστάσεων
Μεγιστοποίηση απόδοσης σε αγώνες μεγάλων αποστάσεων
19:30