Συστηματική Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας

    Διαδικτυακί εργαστήριο

    31 Μαρτίου 2023       09:00 - 10:00Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και θα ασχοληθεί με τη  διαδικασία συστηματικής ανασκόπησης βιβλιογραφίας. Θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος, την ενδελεχή αναζήτηση της βιβλιογραφίας και την υιοθέτηση του πρωτοκόλλου για τη διεξαγωγή της συστηματικής ανασκόπησης PRISMA προκειμένου να διασφαλιστεί μια διαφανής και ολοκληρωμένη διαδικασία ανασκόπησης.

Σύνδεσμος μέσω Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84441308475?
pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09
  

 

Συστηματική Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας

Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και θα ασχοληθεί με τη  διαδικασία συστηματικής ανασκόπησης βιβλιογραφίας. Θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη διατύπωση του ερευνητικού ερωτήματος, την ενδελεχή αναζήτηση της βιβλιογραφίας και την υιοθέτηση του πρωτοκόλλου για τη διεξαγωγή της συστηματικής ανασκόπησης PRISMA προκειμένου να διασφαλιστεί μια διαφανής και ολοκληρωμένη διαδικασία ανασκόπησης.

Σύνδεσμος μέσω Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/84441308475?
pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09
  

 

2023-03-31T09:00
Συστηματική Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας
Συστηματική Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας
09:00