Ποιοτική έρευνα και ανάλυση δεδομένων: η χρήση του NVivo

    Online event

    30 Μαρτίου 2022       16:00 - 17:30ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ποιοτική έρευνα και ανάλυση δεδομένων: η χρήση του NVivo
 

Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου θα γίνει μια εισαγωγή στην ποιοτική έρευνα ενώ στο δεύτερο μέρος θα επικεντρωθούμε στη χρήση του λογισμικού NVivo για σκοπούς ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. 
 
Εισηγήτριες: Δρ Άννα Νικολάου, Δρ Μαρία Βικτώρια Σουλέ, Δρ Αντιγόνη Παρμαξή, Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης, Κέντρο Γλωσσών
 
Συνδεθείτε εδώ:
https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09

Ποιοτική έρευνα και ανάλυση δεδομένων: η χρήση του NVivo

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ποιοτική έρευνα και ανάλυση δεδομένων: η χρήση του NVivo
 

Το εργαστήριο απευθύνεται κυρίως σε διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. Στο πρώτο μέρος του εργαστηρίου θα γίνει μια εισαγωγή στην ποιοτική έρευνα ενώ στο δεύτερο μέρος θα επικεντρωθούμε στη χρήση του λογισμικού NVivo για σκοπούς ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. 
 
Εισηγήτριες: Δρ Άννα Νικολάου, Δρ Μαρία Βικτώρια Σουλέ, Δρ Αντιγόνη Παρμαξή, Δίκτυο Ενίσχυσης και Ανάπτυξης της Μάθησης, Κέντρο Γλωσσών
 
Συνδεθείτε εδώ:
https://us02web.zoom.us/j/84441308475?pwd=a1ZXdmd1ZnJqWGNwSjhOditKdk9tQT09

2022-03-30T16:00
Ποιοτική έρευνα και ανάλυση δεδομένων: η χρήση του NVivo
Ποιοτική έρευνα και ανάλυση δεδομένων: η χρήση του NVivo
16:00