Ημέρες Καριέρας

    Αμφιθέατρο «Πεύκιος Γεωργιάδης» Κτήριο Ανδρέα Θεμιστοκλέους Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

    23 Νοεμβρίου 2021       18:00 - 19:45Το Τμήμα ∆ημόσιας Επικοινωνίας σας προσκαλεί στην ημερίδα με τίτλο :

«Ημέρες Καριέρας»

Α' ΜΕΡΟΣ (18:00-19:00)

Συζήτηση με αποφοίτους του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου (θεματικής περιοχής Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας ή/και Πολιτικής Επικοινωνίας).

Στην συζήτηση στρογγυλής τραπέζης συμμετέχουν:

- Λυδία ∆ημοσθένους, Marketing Administrator, RCB Bank
- Σοφία Θεοδόση, Senior Account Executive, Summercliff
- Νίκανδρος Ιωαννίδης, ∆ιδακτορικός φοιτητής στο Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
- Χιόνα Καούνα, Υπεύθυνη Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων στην εταιρεία 24evexia
- Μαριάννα Μάρκου, Creative Director, The Jammies Creative

Συντονίζουν οι:
- Καθηγητής Νικόλας Τσαπατσούλης, Συντονιστής Τμήματος ∆ημόσιας Επικοινωνίας
- Yποψήφια ∆ιδάκτωρ Λίτσα Γέριμου 

Β ' ΜΕΡΟΣ (19:00-19:45)

- Ομιλία από τη ∆ιευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας Blackbook Agency Ltd, Ελευθερία Βοσκαρίδου

Ακολουθεί συζήτηση. 

Θα προσφερθούν μικρά εδέσματα. 

Απαραίτητη η προσκόμιση Πιστοποιητικού SafePass.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

  

Ημέρες Καριέρας

Το Τμήμα ∆ημόσιας Επικοινωνίας σας προσκαλεί στην ημερίδα με τίτλο :

«Ημέρες Καριέρας»

Α' ΜΕΡΟΣ (18:00-19:00)

Συζήτηση με αποφοίτους του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών ∆ιαδικτύου (θεματικής περιοχής Εφαρμοσμένης Επικοινωνίας ή/και Πολιτικής Επικοινωνίας).

Στην συζήτηση στρογγυλής τραπέζης συμμετέχουν:

- Λυδία ∆ημοσθένους, Marketing Administrator, RCB Bank
- Σοφία Θεοδόση, Senior Account Executive, Summercliff
- Νίκανδρος Ιωαννίδης, ∆ιδακτορικός φοιτητής στο Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
- Χιόνα Καούνα, Υπεύθυνη Μάρκετινγκ Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων στην εταιρεία 24evexia
- Μαριάννα Μάρκου, Creative Director, The Jammies Creative

Συντονίζουν οι:
- Καθηγητής Νικόλας Τσαπατσούλης, Συντονιστής Τμήματος ∆ημόσιας Επικοινωνίας
- Yποψήφια ∆ιδάκτωρ Λίτσα Γέριμου 

Β ' ΜΕΡΟΣ (19:00-19:45)

- Ομιλία από τη ∆ιευθύνουσα Σύμβουλο της εταιρείας Blackbook Agency Ltd, Ελευθερία Βοσκαρίδου

Ακολουθεί συζήτηση. 

Θα προσφερθούν μικρά εδέσματα. 

Απαραίτητη η προσκόμιση Πιστοποιητικού SafePass.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

  

2021-11-23T18:00
Ημέρες Καριέρας
Ημέρες Καριέρας
18:00