Αναπτύσσοντας τις ανθρωπιστικές δεξιότητες των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων

    Online Event

    10 Μαρτίου 2021       17:00 - 19:00Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Tenderness for Life, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγκεκριμένα το Τμήμα Νοσηλευτικής, σας προσκαλούν στο διαδικτυακό εργαστήρι, με τίτλο: «Αναπτύσσοντας τις  ανθρωπιστικές δεξιότητες των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα  17:00 – 19:00.

Ο στόχος του εργαστηρίου, είναι η ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Tenderness for Life και το οποίο επικεντρώνεται στην επαγγελματική ανάπτυξη των λιγότερο εκπαιδευμένων φροντιστών υγείας που εργάζονται σε περιβάλλοντα φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων, παρέχοντάς τους ένα συνδυασμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, βασισμένο στην ανθρωπιστική προσέγγιση.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ δηλώστε εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/1UBqPVIRtElbpGoDDUal-LzkPyJHVaFeIE_LuGVxBIog/edit

Ιδιαίτερα  για τους ενδιαφερόμενους  που θα ήθελαν να τους σταλεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στο email τους. Σε άλλη περίπτωση το εργαστήρι είναι ΔΩΡΕΑΝ για  τον κάθε ενδιαφερόμενο και η εγγραφή δεν είναι απαραίτητη.

 Όσοι/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήρι, μπορούν να συνδεθούν στον πιο κάτω σύνδεσμο:  https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/evr-zwx-q2t  

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες :

Δρ Θεολογία Τσίτση

E-mail:    theologia.tsitsi@cut.ac.cy 

Tηλ.: 99750133 (διαθέσιμο στην εφαρμογή Viber)

Μαρία Δημητριάδου

E-mail:    marıa.dımıtrıadou@cut.ac.cy 

Tηλ.: 99671868 (διαθέσιμο στην εφαρμογή Viber)

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

Website project: https://www.tender4life-project.org/

Facebook project page: https://www.facebook.com/tender4life

 

Αναπτύσσοντας τις ανθρωπιστικές δεξιότητες των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Tenderness for Life, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγκεκριμένα το Τμήμα Νοσηλευτικής, σας προσκαλούν στο διαδικτυακό εργαστήρι, με τίτλο: «Αναπτύσσοντας τις  ανθρωπιστικές δεξιότητες των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα  17:00 – 19:00.

Ο στόχος του εργαστηρίου, είναι η ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Tenderness for Life και το οποίο επικεντρώνεται στην επαγγελματική ανάπτυξη των λιγότερο εκπαιδευμένων φροντιστών υγείας που εργάζονται σε περιβάλλοντα φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων, παρέχοντάς τους ένα συνδυασμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, βασισμένο στην ανθρωπιστική προσέγγιση.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ δηλώστε εδώ:

https://docs.google.com/forms/d/1UBqPVIRtElbpGoDDUal-LzkPyJHVaFeIE_LuGVxBIog/edit

Ιδιαίτερα  για τους ενδιαφερόμενους  που θα ήθελαν να τους σταλεί πιστοποιητικό παρακολούθησης στο email τους. Σε άλλη περίπτωση το εργαστήρι είναι ΔΩΡΕΑΝ για  τον κάθε ενδιαφερόμενο και η εγγραφή δεν είναι απαραίτητη.

 Όσοι/ες επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήρι, μπορούν να συνδεθούν στον πιο κάτω σύνδεσμο:  https://webmeetings-node1.cut.ac.cy/b/evr-zwx-q2t  

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες :

Δρ Θεολογία Τσίτση

E-mail:    theologia.tsitsi@cut.ac.cy 

Tηλ.: 99750133 (διαθέσιμο στην εφαρμογή Viber)

Μαρία Δημητριάδου

E-mail:    marıa.dımıtrıadou@cut.ac.cy 

Tηλ.: 99671868 (διαθέσιμο στην εφαρμογή Viber)

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα:

Website project: https://www.tender4life-project.org/

Facebook project page: https://www.facebook.com/tender4life

 

2021-03-10T17:00
Αναπτύσσοντας τις ανθρωπιστικές δεξιότητες των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων
Αναπτύσσοντας τις ανθρωπιστικές δεξιότητες των φροντιστών ηλικιωμένων ατόμων
17:00