Σεξουαλικές σχέσεις: keep it fun

    Online Event

    16 Φεβρουαρίου 2021       18:00 -Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο

Σεξουαλικές σχέσεις: keep it fun

Συνδεθείτε εδώ μέσω MS Teams

ΣΕΞ! Μια λέξη την οποία όλοι ξέρουμε, αλλά τί ξέρουμε; Και αν δε ξέρουμε, ποιον ρωτάμε;

• Υγιείς σεξουαλικές σχέσεις
• Η ανθρώπινη ανάγκη για σεξουαλική επαφή, ικανοποίηση και απόλαυση.
• Πώς διατηρούμε την διασκεδαστική πλευρά των σεξουαλικών σχέσεων: όρια και συναίνεση.
• Αναδεικνύουμε το φαινόμενο της σεξουαλικής βίας.
• Τι θεωρείται σεξουαλική βία;
• Πώς προστατευόμαστε και πώς προστατεύουμε.
• Μιλάμε ανοικτά και δίνουμε φως σε διάφορους προβληματισμούς!

Ομιλητές:

  • Παντελίτσα Νικολάου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Κλινική Συντονίστρια Τομέας Στήριξης και Θεραπείας - Κυπριακός Συνδέσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού
  • Γεωργία Φράγκου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Λειτουργός Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, ΤΕΠΑΚ

Facebook Event

Σεξουαλικές σχέσεις: keep it fun

Το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο

Σεξουαλικές σχέσεις: keep it fun

Συνδεθείτε εδώ μέσω MS Teams

ΣΕΞ! Μια λέξη την οποία όλοι ξέρουμε, αλλά τί ξέρουμε; Και αν δε ξέρουμε, ποιον ρωτάμε;

• Υγιείς σεξουαλικές σχέσεις
• Η ανθρώπινη ανάγκη για σεξουαλική επαφή, ικανοποίηση και απόλαυση.
• Πώς διατηρούμε την διασκεδαστική πλευρά των σεξουαλικών σχέσεων: όρια και συναίνεση.
• Αναδεικνύουμε το φαινόμενο της σεξουαλικής βίας.
• Τι θεωρείται σεξουαλική βία;
• Πώς προστατευόμαστε και πώς προστατεύουμε.
• Μιλάμε ανοικτά και δίνουμε φως σε διάφορους προβληματισμούς!

Ομιλητές:

  • Παντελίτσα Νικολάου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Κλινική Συντονίστρια Τομέας Στήριξης και Θεραπείας - Κυπριακός Συνδέσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού
  • Γεωργία Φράγκου, Εγγεγραμμένη Κλινική Ψυχολόγος, Λειτουργός Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης, ΤΕΠΑΚ

Facebook Event

2021-02-16T18:00
Σεξουαλικές σχέσεις: keep it fun
Σεξουαλικές σχέσεις: keep it fun
18:00