∆ιατροφή και Υγεία

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    13 Ιανουαρίου 2020       17:00 - 20:00∆ιατροφή και Υγεία

Πρόσκληση

2020-01-13T17:00
∆ιατροφή και Υγεία
∆ιατροφή και Υγεία
17:00