Ανοικτή Εκδήλωση: ΣΥΖΗΤΏΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ HEALTH LITERACY

    Αίθουσα Λάρνακα, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Οδός Αθηνών

    27 Σεπτεμβρίου 2017        -Ανοικτή Εκδήλωση: ΣΥΖΗΤΏΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ HEALTH LITERACY

2017-09-27
Ανοικτή Εκδήλωση: ΣΥΖΗΤΏΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ HEALTH LITERACY
Ανοικτή Εκδήλωση: ΣΥΖΗΤΏΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ HEALTH LITERACY