Μέλη Ομάδας

Email

dimitra.milioni@cut.ac.cy

Phone

2500 2447, 2500 2647

Δήμητρα Λ. Μηλιώνη

Επίκουρη Καθηγήτρια

Email

l.spyridou@cut.ac.cy

Phone

2500 2326

Πασχαλία Σπυρίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Email

mm.souropetsis@edu.cut.ac.cy

Phone

2500 2326

Μάρκος Σουροπέτσης

Ερευνητικός Συνεργάτης

Email

rioannou4@gmail.com

Phone

2500 2100

Ρεβέκκα Ιωάννου

Επικοινωνία

Email

mm.hadjimilti@edu.cut.ac.cy

Phone

2500 2100