Πιστοποίηση πτυχίων

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αρχής γενομένης από τα πτυχία/βεβαιώσεις που θα εκδοθούν με την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής χρονιάς 2020/2021, προσφέρει τη δυνατότητα σε απόφοιτους και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο άτομο ή οντότητα, να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητα πτυχίων και άλλων βεβαιώσεων που βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή. H πιστοποίηση θα μπορεί να γίνεται μέσω του πιο κάτω εργαλείου:

Πιστοποίηση πτυχίων

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αρχής γενομένης από τα πτυχία/βεβαιώσεις που θα εκδοθούν με την ολοκλήρωση της ακαδημαϊκής χρονιάς 2020/2021, προσφέρει τη δυνατότητα σε απόφοιτους και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο άτομο ή οντότητα, να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητα πτυχίων και άλλων βεβαιώσεων που βρίσκονται σε ψηφιακή μορφή. H πιστοποίηση θα μπορεί να γίνεται μέσω του πιο κάτω εργαλείου: