Εκδηλώσεις Πανεπιστημίου Εκδηλώσεις

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

89%

των απόφοιτων

έχουν εργοδοτηθεί
μετά την αποφοίτηση

92%

των απόφοιτων

εργάζονται σε θέση
σχετική με το αντικείμενο σπουδών τους

2078

φοιτητές

έχουν επιλέξει το ΤΠΚ
για μεταπτυχιακές σπουδές