Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Europe Direct Λεμεσού

Europe Direct Λεμεσού

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

89%

των απόφοιτων του 2018

έχουν εργοδοτηθεί
μετά την αποφοίτηση

92%

των απόφοιτων

εργάζονται σε θέση
σχετική με το αντικείμενο σπουδών τους

2078

φοιτητές

έχουν επιλέξει το ΤΠΚ
για μεταπτυχιακές σπουδές