Πτυχίο Νοσηλευτικής

Δομή και περιεχόμενο

Το πρόγραμμα είναι μοναδικό στην δημόσια κυπριακή πανεπιστημιακή εκπαίδευση και προσφέρει άριστη θεωρητική εκπαίδευση και υψηλό επίπεδο κλινικής ικανότητας σε όλο το φάσμα της νοσηλευτικής επιστήμης, λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, τις συνολικές ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών υγείας και φροντίδας, στο ευρωπαϊκό και κυπριακό θεσμικό πλαίσιο.

Το πρόγραμμα διαλαμβάνει παροχή γνώσης στις σύγχρονες νοσηλευτικές θεωρίες και άλλες συναφείς επιστήμες, επαγγελματική ανάπτυξη και νοσηλευτική πρακτική. Εμβαθύνει μεταξύ άλλων στην παθολογική, χειρουργική, ογκολογική, μαιευτική, γεροντολογική και κοινοτική νοσηλευτική, στη φαρμακολογία, μικροβιολογία και νοσηλευτική ψυχικής υγείας. Επιπρόσθετα, παρέχεται υψηλού επιπέδου θεωρητική εκπαίδευση σε σύγχρονα θέματα διαπολιτισμικής νοσηλευτικής, διατροφολογίας, ηθικής, δεοντολογίας και νομικού πλαισίου.

Το πρόγραμμα είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα περιορισμένης επιλογής. Στο 2ο εξάμηνο φοίτησης αρχίζει η Κλινική Άσκηση που διαλαμβάνει παρουσία και εργασία, 7 ωρών ανά εβδομάδα, για σκοπούς πρακτικής εκπαίδευσης στα δημόσια νοσοκομεία, υπό την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών νοσηλευτών που λειτουργούν ως μέντορες. Η Κλινική Άσκηση συνεχίζεται σε όλα τα επόμενα εξάμηνα φοίτησης, με βαθμιαία αύξηση των ωρών ανά εβδομάδα.

Μαθήματα Εξαμήνων

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

NUR 111 Ανατομία και Φυσιολογία Ι

7

NUR 112 Ανατομία και Φυσιολογία ΙΙ

7

NUR 113 Εισαγωγή στην Ψυχολογία

4

NUR 114 Βιολογία-Βιοχημεία

6

NUR 123 Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη

3

NUR 116 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

2

NUR 141 Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας

4

NUR 152 Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής ΙΙ

7

NUR 151 Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής Ι

5

NUR 110 Βιοφυσική

3

NUR 121 Επικοινωνία στη Νοσηλευτική

4

NUR 162 Πρώτες Βοήθειες

2

LCE 121  Αγγλικά για Νοσηλευτική Ι

4

LCE 122 Αγγλικά για Νοσηλευτική ΙΙ

4

Σύνολο

30

Σύνολο

30

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

NUR 218 Παθοφυσιολογία I

4

NUR 220 Παθοφυσιολογία IΙ

5

NUR 219 Μικροβιολογία και Έλεγχος λοιμώξεων

4

NUR 217 Φαρμακολογία στη Νοσηλευτική

4

NUR 225 Προαγωγή της Υγείας

3

NUR 241  Νοσηλευτική Πληροφορική

4

NUR 251 Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής ΙΙΙ

5

NUR 253 Παθολογική Νοσηλευτική και Ειδικότητες ΙΙ

7

NUR 252 Παθολογική Νοσηλευτική και Ειδικότητες I

7

NUR 255 Χειρουργική Νοσηλευτική και Ειδικότητες ΙΙ

7

NUR 254 Χειρουργική Νοσηλευτική και Ειδικότητες Ι

7

Επιλεγόμενο:

NUR 261 Υγιεινή της Εργασίας ή

NUR 266 Βασικές Αρχές Ολιστικής Νοσηλευτικής και Πρακτική

 

 

3

 

 

Σύνολο

30

Σύνολο

30

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

NUR 342 Μεθοδολογία Νοσηλευτικής Έρευνας

5

NUR 331 Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

4

NUR 344 Eπιδημιολογία

3

NUR 354 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Ι

6

NUR 316 Ψυχολογία της Υγείας

3

NUR 353 Νοσηλευτική Φροντίδα Παιδιού

6

NUR 343 Βιοστατιστική

4

NUR 350 Μαιευτική

7

NUR 355 Γεροντολογική Νοσηλευτική

6

NUR 333  Ηθική, Δεοντολογία και Νομοθεσία στη Νοσηλευτική

4

NUR 356 Κοινοτική Νοσηλευτική

6

Επιλεγόμενο:

NUR 365 Οικογενειακή Νοσηλευτική ή

NUR 366 Ανακουφιστική φροντίδα ή

NUR 368 Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική

NUR 369 Πολυδιάστατη φύση της νόσου Αλζαχαΐμερ

 

 

 

3

Επιλεγόμενο:

NUR 364 Γενετική ή

NUR 367 Επιτήρηση Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

3

Σύνολο

30

Σύνολο

30

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

NUR 452 Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

7

NUR 424 Διαπολιτισμική Νοσηλευτική

3

NUR 457 Ογκολογική Νοσηλευτική

7

NUR 414 Διατροφή και Ειδικές Δίαιτες

 

3

NUR 454 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ΙΙ

3

NUR 432 Διοίκηση Ποιότητας στη Νοσηλευτική

3

NUR 435 Βασικές Αρχές Διδασκαλίας και Μάθησης στη Νοσηλευτική

3

NUR 459 Ειδικότητες / εμπέδωση (κλινικοί χώροι - ΜΕΘ, ΜΕΘ καρδιολογικού, ΤΑΕΠ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

21

NUR 400 Πτυχιακή Εργασία

10

 

 

Σύνολο

30

Σύνολο

30

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)

-Νέα Ελληνικά,


-Χημεία ή Βιολογία

 

 

 

 

 

 

-Φυσική ή Φυσική 5ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.),
-Χημεία ή Βιολογία,
-Πληροφορική,
-Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι και ΙΙ,
-Ιστορία,
-Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ.,
-Πολιτική Οικονομία ή Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ),
-Μαθηματικά ή Μαθηματικά Κ.Κ ή Μαθηματικά 6ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.)

 

 

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος

Christiana Kouta

Associate Professor, Department Vice Chair
   christiana.kouta@cut.ac.cy
   25 002016

Evridiki Papastavrou

Associate Professor
   e.papastavrou@cut.ac.cy
   25 002021

Nicos Middleton

Associate Professor
   nicos.middleton@cut.ac.cy
   25 002796

Anastasios Merkouris

Associate Professor
   anastasios.merkouris@cut.ac.cy
   25002024

Ekaterini Lambrinou

Associate Professor, Department Chair
   ekaterini.lambrinou@cut.ac.cy
   25 002030

Andreas Charalambous

Associate Professor
   andreas.charalambous@cut.ac.cy
   25 002011

Maria Karanikola

Assistant Professor
   maria.karanikola@cut.ac.cy
   25 002032

Pavlos Sarafis

Assistant Professor
   pavlos.sarafis@cut.ac.cy
   2500 2586

Panicos Masouras

Assistant Professor
   panicos.masouras@cut.ac.cy
   25 002015

Maria Hadjibalassi

Assistant Professor
   maria.hadjibalassi@cut.ac.cy
   25 002790

Christiana Nicolaou

Assistant Professor
   c.nicolaou@cut.ac.cy
   2500 2033

Maria Papadopoulou

Assistant Professor
   maria.papadopoulou@cut.ac.cy
   25 002029

Tasos Xyrichis

Assistant Professor
   tasos.xyrichis@cut.ac.cy
   25 002049

Marianna Constantinou

Assistant Professor
   m.constantinou@cut.ac.cy
   25 002026

Maria Kyranou

Assistant Professor
   maria.kyranou@cut.ac.cy
   2500 2122

Sotiris Avgousti

Principal Instructor
   sotiris.avgousti@cut.ac.cy
   25 002028

Theodora Kkalli-Christodoulou

Senior Computer Instructor
   t.christodoulou@cut.ac.cy
   2500 2018

Pola Tsikkou

Instructor
   pola.tsikkou@cut.ac.cy
   25 002135

Ioanna Frangou

Assistant Professor
   ioanna.frangou
   25 002019

Androula Ioannou

Assistant Professor
   androula.ioannou@cut.ac.cy
   25 002034

Panayiota Tamana

Assistant Professor
   panayiota.tamana@cut.ac.cy
   25 002794

Meropi Mpouzika

Lecturer
   meropi.mpouzika@cut.ac.cy
   25 002143

Sokratis Sokratous

Assistant Professor
   sokratis.sokratous@cut.ac.cy
   25 002793

Andreas Charitou

Special educational staff
   andreas.charitou@cut.ac.cy
   25 002035

Eleni Hadjigeorgiou

Special educational staff
   eleni.hadjigeorgiou@cut.ac.cy
   2500 2031

Katerina Philippou

Special educational staff
   katerina.philippou@cut.ac.cy
   25 002023

Elena Kleanthous

Special educational staff
   elena.kleanthous@cut.ac.cy
   25 002789

Ioanna Ellina

Special educational staff
   ioanna.ellina@cut.ac.cy
   2500 2237

Elena Rousou

Special educational staff
   elena.rousou@cut.ac.cy
   25 002181

Andri Christou

Special educational staff
   andri.christou@cut.ac.cy
   25 002792

Maria Dimitriadou

Special educational staff
   maria.dimitriadou@cut.ac.cy
   25 002798

Theologia Tsitsi

Special educational staff
   theologia.tsitsi@cut.ac.cy
   25 002798

Christos Andreou

Special educational staff
   christos.andreou@cut.ac.cy
   2500 2147

Nikos Stavridis

Special educational staff
   christos.andreou@cut.ac.cy
   2500 2147

Panagiota Miltiadous

Special educational staff
   panagiota.miltiadous@cut.ac.cy
   25 002193