Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου 2019-20


Φοιτητικά Νέα Σπουδές

H ΥΣΦΜ ανακοινώνει το πρόγραμμα τελικών εξετάσεων για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-20 (πατήστε εδώ). Το πρόγραμμα ετοιμάστηκε σύμφωνα με το καθοδηγητικό πλαίσιο εξ αποστάσεως αξιολόγησης που καθόρισε η Σύγκλητος, σε συνεργασία με κάθε Σχολή/Τμήμα και τους διδάσκοντες.

Η περίοδος εξετάσεων αρχίζει στις 27 Απριλίου πρώτα με τα μαθήματα που προσφέρει το Κέντρο Γλωσσών (ΚΓ).  Οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν τα μαθήματα τους κατά Σχολή. Νοείται ότι οι φοιτητές που έχουν μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλη Σχολή και από το ΚΓ θα πρέπει να αναζητήσουν τα μαθήματα αυτά στη Σχολή και στο ΚΓ που τα προσφέρει.

Η εξεταστέα ύλη και η μέθοδος εξέτασης κάθε μαθήματος, περιλαμβανομένων των συντελεστών βαρύτητας, έχει καθοριστεί από τους διδάσκοντες με βάση το καθοδηγητικό πλαίσιο που καθόρισε η Σύγκλητος. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε μάθημα έχουν δοθεί στους φοιτητές από τους διδάσκοντες και είναι αναρτημένες στο αναθεωρημένο διάγραμμα κάθε μαθήματος στο Moodle.

Καλή Ανάσταση. Προσέχετε την υγεία σας. Καλή επιτυχία!

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Έκτακτη υποβολή αιτήσεων για μετεγγραφές - Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020-21

Έκτακτη υποβολή αιτήσεων για μετεγγραφές - Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020-21

Πρόγραμμα Εγγραφών Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020/21

Πρόγραμμα Εγγραφών Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020/21

Απόφοιτοι 2020 - Παραλαβή πτυχίων

Απόφοιτοι 2020 - Παραλαβή πτυχίων

Απόφοιτοι 2020 - Παραλαβή πτυχίων

H ΥΣΦΜ ανακοινώνει το πρόγραμμα τελικών εξετάσεων για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-20 (πατήστε εδώ). Το πρόγραμμα ετοιμάστηκε σύμφωνα με το καθοδηγητικό πλαίσιο εξ αποστάσεως αξιολόγησης που καθόρισε η Σύγκλητος, σε συνεργασία με κάθε Σχολή/Τμήμα και τους διδάσκοντες.

Η περίοδος εξετάσεων αρχίζει στις 27 Απριλίου πρώτα με τα μαθήματα που προσφέρει το Κέντρο Γλωσσών (ΚΓ).  Οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν τα μαθήματα τους κατά Σχολή. Νοείται ότι οι φοιτητές που έχουν μαθήματα ελεύθερης επιλογής από άλλη Σχολή και από το ΚΓ θα πρέπει να αναζητήσουν τα μαθήματα αυτά στη Σχολή και στο ΚΓ που τα προσφέρει.

Η εξεταστέα ύλη και η μέθοδος εξέτασης κάθε μαθήματος, περιλαμβανομένων των συντελεστών βαρύτητας, έχει καθοριστεί από τους διδάσκοντες με βάση το καθοδηγητικό πλαίσιο που καθόρισε η Σύγκλητος. Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε μάθημα έχουν δοθεί στους φοιτητές από τους διδάσκοντες και είναι αναρτημένες στο αναθεωρημένο διάγραμμα κάθε μαθήματος στο Moodle.

Καλή Ανάσταση. Προσέχετε την υγεία σας. Καλή επιτυχία!