Ανακοίνωση κατανομής μεταπτυχιακών υποτροφιών με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2019-20)


Στέγαση Φοιτητικά Νέα

Στην καθορισμένη προθεσμία υποβλήθηκαν 25 αιτήσεις από μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού, οι οποίες αξιολογήθηκαν και μοριοδοτήθηκαν όλες ως έγκυρες.

Επειτα από απόφαση της συγκλητικής Επιτροπής Σπουδών, Φοιτητικής Ζωής και Βιβλιοθήκης, το Πανεπιστήμιο προχωρά στην παραχώρηση 12 πλήρων υποτροφιών υπό μορφή κάλυψης 100% των διδάκτρων, στις αιτήσεις που συγκέντρωσαν 20 μόρια και άνω και στην παραχώρηση 5 μερικών υποτροφιών υπό μορφή κάλυψης 50% των διδάκτρων, στις αιτήσεις που συγκέντρωσαν από 15 μόρια εως και 19 μόρια.

Οι υπότροφοι θα ενημερωθούν με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα για τα περαιτέρω.

Ο πίνακας πιο κάτω δείχνει την αναλυτική κατάταξη μοριοδότησης:

Α/Α  ΑΜ  ΣΥΝ. ΕΙΣΟΔ. ΜΕΛΗ ΚΑΤΆ ΚΕΦ. ΕΙΣΟΔ.  ΜΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 
1 19298 19353 5 3871 23 37
2 18987 8179 3 2726 24 29
3 6397 22717 6 3786 23 29
4 2184 13841 4 3460 24 28
5 19284 17724 4 4431 22 28
6 3406 2865 3 955 24 27
7 19071 17498 4 4375 22 27
8 16762 9561 3 3187 24 26
9 6707 14849 3 4950 21 26
10 7342 8393 3 2798 24 24
11 6704 35376 6 5896 19 23
12 6669 47315 5 9463 12 20
13 3845 46441 5 9288 12 19
14 19179 18159 3 6053 18 18
15 2936 31647 4 7912 15 17
16 1679 26152 3 8717 13 16
17 16399 9366 1 9366 12 15
18 4309 26193 3 8731 13 13
19 4055 43270 4 10818 9 11
20 19018 11807 1 11807 7 7
21 16226 37884 3 12628 0 5
22 16109 105656 5 21131 0 4
23 6386 60098 4 15025 0 2
24 5050 36430 3 12143 0 0
25 2308 38669 3 12890 0 0

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2020-21)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2020-21)

Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2020-21)

Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2020-21)

ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2020 - FIRST VIRTUAL RACE

ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2020 - FIRST VIRTUAL RACE

ΟΠΑΠ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 2020 - FIRST VIRTUAL RACE

Στην καθορισμένη προθεσμία υποβλήθηκαν 25 αιτήσεις από μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ και Διδακτορικού, οι οποίες αξιολογήθηκαν και μοριοδοτήθηκαν όλες ως έγκυρες.

Επειτα από απόφαση της συγκλητικής Επιτροπής Σπουδών, Φοιτητικής Ζωής και Βιβλιοθήκης, το Πανεπιστήμιο προχωρά στην παραχώρηση 12 πλήρων υποτροφιών υπό μορφή κάλυψης 100% των διδάκτρων, στις αιτήσεις που συγκέντρωσαν 20 μόρια και άνω και στην παραχώρηση 5 μερικών υποτροφιών υπό μορφή κάλυψης 50% των διδάκτρων, στις αιτήσεις που συγκέντρωσαν από 15 μόρια εως και 19 μόρια.

Οι υπότροφοι θα ενημερωθούν με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα για τα περαιτέρω.

Ο πίνακας πιο κάτω δείχνει την αναλυτική κατάταξη μοριοδότησης:

Α/Α  ΑΜ  ΣΥΝ. ΕΙΣΟΔ. ΜΕΛΗ ΚΑΤΆ ΚΕΦ. ΕΙΣΟΔ.  ΜΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 
1 19298 19353 5 3871 23 37
2 18987 8179 3 2726 24 29
3 6397 22717 6 3786 23 29
4 2184 13841 4 3460 24 28
5 19284 17724 4 4431 22 28
6 3406 2865 3 955 24 27
7 19071 17498 4 4375 22 27
8 16762 9561 3 3187 24 26
9 6707 14849 3 4950 21 26
10 7342 8393 3 2798 24 24
11 6704 35376 6 5896 19 23
12 6669 47315 5 9463 12 20
13 3845 46441 5 9288 12 19
14 19179 18159 3 6053 18 18
15 2936 31647 4 7912 15 17
16 1679 26152 3 8717 13 16
17 16399 9366 1 9366 12 15
18 4309 26193 3 8731 13 13
19 4055 43270 4 10818 9 11
20 19018 11807 1 11807 7 7
21 16226 37884 3 12628 0 5
22 16109 105656 5 21131 0 4
23 6386 60098 4 15025 0 2
24 5050 36430 3 12143 0 0
25 2308 38669 3 12890 0 0