Διαθέσιμο μονάρι διαμέρισμα στις Εστίες


Στέγαση Φοιτητικά Νέα

Το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει ότι διατίθεται προς ενοικίαση 1 κενή κλίνη σε μονάρι διαμέρισμα, στο κτίριο των Φοιτητικών Εστιών ΑΣΤΗΡ. Η περίοδος ενοικίασης είναι από 1η Μαρτίου/ 2020 μέχρι 30 Ιουνίου/ 2020.

Για πλήρωση της κενής κλίνης, το Γραφείο Στέγασης δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος από ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές, σε οποιοδήποτε έτος σπουδών, που ήδη υπέβαλαν την αίτηση τους κατά τις διαδικασίες μοριοδότησης της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης, κατά την τρέχουσα χρονιά. Δηλώσεις ενδιαφέροντος (στις οποίες απαραίτητα να αναφέρεται το Ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας του ενδιαφερομένου), μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, 2020 το αργότερο, σε μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος, στο housing@cut.ac.cy.

Η παραχώρηση της διαθέσιμης κλίνης θα γίνει στη βάση του ισχύοντα Κανόνα.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Φοιτητικές εστίες και 4η δόση ενοικίου

Φοιτητικές εστίες και 4η δόση ενοικίου

Καταβλήθηκαν τα οικονομικά βοηθήματα και οι επώνυμες υποτροφίες του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Καταβλήθηκαν τα οικονομικά βοηθήματα και οι επώνυμες υποτροφίες του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Αφορά φοιτητές που διαμένουν στις Εστίες

Αφορά φοιτητές που διαμένουν στις Εστίες

Αφορά φοιτητές που διαμένουν στις Εστίες

Το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει ότι διατίθεται προς ενοικίαση 1 κενή κλίνη σε μονάρι διαμέρισμα, στο κτίριο των Φοιτητικών Εστιών ΑΣΤΗΡ. Η περίοδος ενοικίασης είναι από 1η Μαρτίου/ 2020 μέχρι 30 Ιουνίου/ 2020.

Για πλήρωση της κενής κλίνης, το Γραφείο Στέγασης δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος από ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές, σε οποιοδήποτε έτος σπουδών, που ήδη υπέβαλαν την αίτηση τους κατά τις διαδικασίες μοριοδότησης της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης, κατά την τρέχουσα χρονιά. Δηλώσεις ενδιαφέροντος (στις οποίες απαραίτητα να αναφέρεται το Ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας του ενδιαφερομένου), μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, 2020 το αργότερο, σε μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος, στο housing@cut.ac.cy.

Η παραχώρηση της διαθέσιμης κλίνης θα γίνει στη βάση του ισχύοντα Κανόνα.