Διαθέσιμο μονάρι διαμέρισμα στις Εστίες


Στέγαση Φοιτητικά Νέα

Το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει ότι διατίθεται προς ενοικίαση 1 κενή κλίνη σε μονάρι διαμέρισμα, στο κτίριο των Φοιτητικών Εστιών ΑΣΤΗΡ. Η περίοδος ενοικίασης είναι από 1η Μαρτίου/ 2020 μέχρι 30 Ιουνίου/ 2020.

Για πλήρωση της κενής κλίνης, το Γραφείο Στέγασης δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος από ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές, σε οποιοδήποτε έτος σπουδών, που ήδη υπέβαλαν την αίτηση τους κατά τις διαδικασίες μοριοδότησης της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης, κατά την τρέχουσα χρονιά. Δηλώσεις ενδιαφέροντος (στις οποίες απαραίτητα να αναφέρεται το Ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας του ενδιαφερομένου), μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, 2020 το αργότερο, σε μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος, στο housing@cut.ac.cy.

Η παραχώρηση της διαθέσιμης κλίνης θα γίνει στη βάση του ισχύοντα Κανόνα.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Ανακοίνωση: Δικαιούχοι φοιτητικής εστίας ή επιδόματος ενοικίου (παλαιότεροι φοιτητές και στρατιώτες), 2020-21

Ανακοίνωση: Δικαιούχοι φοιτητικής εστίας ή επιδόματος ενοικίου (παλαιότεροι φοιτητές και στρατιώτες), 2020-21

Νέο: Κατανομή δωματίων στις εστίες και επίδομα ενοικίου (παλαιότεροι φοιτητές)

Νέο: Κατανομή δωματίων στις εστίες και επίδομα ενοικίου (παλαιότεροι φοιτητές)

Κατανομή δωματίων στις φοιτητικές εστίες 2020-21 (φοιτητές παλαιότερων ετών)

Κατανομή δωματίων στις φοιτητικές εστίες 2020-21 (φοιτητές παλαιότερων ετών)

Κατανομή δωματίων στις φοιτητικές εστίες 2020-21 (φοιτητές παλαιότερων ετών)

Το Γραφείο Στέγασης της ΥΣΦΜ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει ότι διατίθεται προς ενοικίαση 1 κενή κλίνη σε μονάρι διαμέρισμα, στο κτίριο των Φοιτητικών Εστιών ΑΣΤΗΡ. Η περίοδος ενοικίασης είναι από 1η Μαρτίου/ 2020 μέχρι 30 Ιουνίου/ 2020.

Για πλήρωση της κενής κλίνης, το Γραφείο Στέγασης δέχεται δηλώσεις ενδιαφέροντος από ενεργούς προπτυχιακούς φοιτητές, σε οποιοδήποτε έτος σπουδών, που ήδη υπέβαλαν την αίτηση τους κατά τις διαδικασίες μοριοδότησης της κοινωνικοοικονομικής τους κατάστασης, κατά την τρέχουσα χρονιά. Δηλώσεις ενδιαφέροντος (στις οποίες απαραίτητα να αναφέρεται το Ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας του ενδιαφερομένου), μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου, 2020 το αργότερο, σε μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος, στο housing@cut.ac.cy.

Η παραχώρηση της διαθέσιμης κλίνης θα γίνει στη βάση του ισχύοντα Κανόνα.