Πρόσκληση ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις (εκπτώσεις προς φοιτητές) / 2019-20


Φοιτητική Ζωή Φοιτητικά Νέα

Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΠΚ) επιθυμεί τη συνεργασία με επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους, μέσω Εκπτώσεων & Προνομίων προς τους Φοιτητές και το Προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αυτή τη στιγμή φοιτούν περίπου 3000 φοιτητές (Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί) και εργάζονται 500 περίπου άτομα (Διοικητικό, Ακαδημαϊκό Προσωπικό, Συνεργάτες, Ερευνητές, κλπ).

Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής προτίθεται να δημιουργήσει τον «Ηλεκτρονικό Οδηγό Εκπτώσεων & Προνομίων Φοιτητών και Προσωπικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου». Οι επιχειρήσεις των επαγγελματιών που θα συμφωνήσουν να συνεργαστούν με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα του ΤΠΚ, θα καταχωρηθούν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες του οδηγού:

 1. Καταστήματα & Αγορές
 2. Φαγητό
 3. Διασκέδαση & Ψυχαγωγία
 4. Σινεμά & Θέατρο
 5. Υπηρεσίες
 6. Υγεία & Ομορφιά
 7. Διακοπές

Τα οφέλη, που ενδέχεται να προκύψουν για  κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, είναι  μεταξύ άλλων:

 1. Αύξηση του πελατολογίου της ενδιαφερόμενης επιχείρησης μέσα από τη δωρεάν προβολή της σε όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα του ΤΠΚ, σε φοιτητές και προσωπικό.
 2. Αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης παρέχοντας στους φοιτητές και προσωπικό έκπτωση ή/και προνόμια.
 3. Έγκαιρη ενημέρωση του αγοραστικού κοινού φοιτητές/προσωπικό για νέα προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, εκπτώσεις, προνόμια που μπορεί να απολαμβάνει 365 μέρες το χρόνο.

Ο Οδηγός θα βρίσκεται αναρτημένος στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Θα εμπλουτίζεται και ανανεώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου, για να επωφεληθούν των εκπτώσεων ή/και ειδικών προνομίων από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, θα πρέπει να επιδεικνύουν την ταυτότητα του πανεπιστημίου, σε περίπτωση που τους ζητηθεί.

Όροι συμμετοχής:

 1. Kάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση για να καταχωρηθεί στον Οδηγό, ΠΡΕΠΕΙ να προσφέρει τουλάχιστον 15% έκπτωση στις τρέχουσες τιμές πώλησης στους φοιτητές του ΤΠΚ.
 2.  Επιπλέον, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση εάν επιθυμεί, μπορεί να προσφέρει έκπτωση και στο προσωπικό του ΤΠΚ, ξεκινώντας από 0%, 5%, 10%, 15%, κλπ.
 3. Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής του ΤΠΚ, διατηρεί το δικαίωμα να μην περιλάβει στον Οδηγό, επιχείρηση η οποία δεν δραστηριοποιείται σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις ανάγκες των φοιτητών ή/και του προσωπικού.
 4.  Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής του ΤΠΚ, διατηρεί το δικαίωμα της άμεσης αφαίρεσης από τον Οδηγό, επιχείρησης η οποία δεν παραχώρησε τη συμφωνημένη έκπτωση ή/και προνόμια σε φοιτητές και προσωπικό.
 5.  Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα ισχύει μέχρι 31/12/2020, εκτός εάν ζητηθεί διακοπή της συνεργασίας από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Στη λήξη θα ζητείται επιβεβαίωση της συνεργασίας με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους.
 6. Ο πρώτος 1ος Οδηγός θα δημοσιευθεί, Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
 7. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/υπηρεσίες μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους εδώ .

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 25002415 ή  στο email elias.vasiliou@cut.ac.cy.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Κατανομή οικονομικών βοηθημάτων και επώνυμων υποτροφιών Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Κατανομή οικονομικών βοηθημάτων και επώνυμων υποτροφιών Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για μεταπτυχιακές υποτροφίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Μοριοδότηση αιτήσεων για οικονομικά βοηθήματα Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών (2019-20)

Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΠΚ) επιθυμεί τη συνεργασία με επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους, μέσω Εκπτώσεων & Προνομίων προς τους Φοιτητές και το Προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αυτή τη στιγμή φοιτούν περίπου 3000 φοιτητές (Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί) και εργάζονται 500 περίπου άτομα (Διοικητικό, Ακαδημαϊκό Προσωπικό, Συνεργάτες, Ερευνητές, κλπ).

Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής προτίθεται να δημιουργήσει τον «Ηλεκτρονικό Οδηγό Εκπτώσεων & Προνομίων Φοιτητών και Προσωπικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου». Οι επιχειρήσεις των επαγγελματιών που θα συμφωνήσουν να συνεργαστούν με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα του ΤΠΚ, θα καταχωρηθούν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες του οδηγού:

 1. Καταστήματα & Αγορές
 2. Φαγητό
 3. Διασκέδαση & Ψυχαγωγία
 4. Σινεμά & Θέατρο
 5. Υπηρεσίες
 6. Υγεία & Ομορφιά
 7. Διακοπές

Τα οφέλη, που ενδέχεται να προκύψουν για  κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, είναι  μεταξύ άλλων:

 1. Αύξηση του πελατολογίου της ενδιαφερόμενης επιχείρησης μέσα από τη δωρεάν προβολή της σε όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα του ΤΠΚ, σε φοιτητές και προσωπικό.
 2. Αύξηση των πωλήσεων της επιχείρησης παρέχοντας στους φοιτητές και προσωπικό έκπτωση ή/και προνόμια.
 3. Έγκαιρη ενημέρωση του αγοραστικού κοινού φοιτητές/προσωπικό για νέα προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές, εκπτώσεις, προνόμια που μπορεί να απολαμβάνει 365 μέρες το χρόνο.

Ο Οδηγός θα βρίσκεται αναρτημένος στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Θα εμπλουτίζεται και ανανεώνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου, για να επωφεληθούν των εκπτώσεων ή/και ειδικών προνομίων από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, θα πρέπει να επιδεικνύουν την ταυτότητα του πανεπιστημίου, σε περίπτωση που τους ζητηθεί.

Όροι συμμετοχής:

 1. Kάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση για να καταχωρηθεί στον Οδηγό, ΠΡΕΠΕΙ να προσφέρει τουλάχιστον 15% έκπτωση στις τρέχουσες τιμές πώλησης στους φοιτητές του ΤΠΚ.
 2.  Επιπλέον, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση εάν επιθυμεί, μπορεί να προσφέρει έκπτωση και στο προσωπικό του ΤΠΚ, ξεκινώντας από 0%, 5%, 10%, 15%, κλπ.
 3. Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής του ΤΠΚ, διατηρεί το δικαίωμα να μην περιλάβει στον Οδηγό, επιχείρηση η οποία δεν δραστηριοποιείται σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις ανάγκες των φοιτητών ή/και του προσωπικού.
 4.  Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής του ΤΠΚ, διατηρεί το δικαίωμα της άμεσης αφαίρεσης από τον Οδηγό, επιχείρησης η οποία δεν παραχώρησε τη συμφωνημένη έκπτωση ή/και προνόμια σε φοιτητές και προσωπικό.
 5.  Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα ισχύει μέχρι 31/12/2020, εκτός εάν ζητηθεί διακοπή της συνεργασίας από την ενδιαφερόμενη επιχείρηση. Στη λήξη θα ζητείται επιβεβαίωση της συνεργασίας με τους ίδιους ή διαφορετικούς όρους.
 6. Ο πρώτος 1ος Οδηγός θα δημοσιευθεί, Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
 7. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/υπηρεσίες μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους εδώ .

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ. 25002415 ή  στο email elias.vasiliou@cut.ac.cy.