Δικαιούχοι επιδόματος ενοικίου, 2019-20


Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατανομής δωματίων φοιτητικών εστιών και έχουν προκύψει μικρές αλλαγές καθώς αριθμός δικαιούχων προτίμησε τελικά να λάβει επίδομα ενοικίου. Τα δωμάτια προσφέρθηκαν στους επόμενους αιτητές σύμφωνα με την κατάταξη μορίων.

Όσα άτομα δεν παίρνουν δωμάτιο σε φοιτητική εστία και η κατάταξη μορίων τους είναι ανάμεσα στις πρώτες 200 θέσεις, δικαιούνται επίδομα ενοικίου από το Πανεπιστήμιο, ύψους €150/μήνα για περίοδο 10 μηνών (Σεπτέμβρης 2019 - Ιούνης 2020). 

Όσα άτομα έπονται σε μόρια στη σχετική κατάσταση (18 μόρια και κάτω), θεωρούνται επιλαχόντες επιδόματος και θα καταστούν δικαιούχοι στην περίπτωση που μέχρι την έναρξη των μαθημάτων υπάρξουν αποχωρήσεις από φοιτητές που τώρα έχουν κριθεί δικαιούχοι.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον τελικό πίνακα μοριοδότησης, με την τελευταία στήλη να δείχνει τι ωφέλημα λαμβάνει κάθε αίτηση.

 

Τρόπος παραχώρησης του επιδόματος ενοικίου

Οι δικαιούχοι θα κληθούν να προσκομίσουν στο ΚΕΠ του Πανεπιστημίου:

  • Την τελευταία βδομάδα Σεπτεμβρίου 2019 το Συμβόλαιο Ενοικίασης (αν είναι πάνω από €500 το μήνα θα πρέπει να είναι χαρτοσημασμένο).
  • Την τελευταία βδομάδα Νοεμβρίου 2019 τις αποδείξεις πληρωμής του ενοικίου που να καλύπτουν τουλάχιστον τους μήνες Σεπτέμβρη-Οκτώβρη-Νιόβρη.
  • Την τελευταία βδομάδα Μαϊου 2020 τις αποδείξεις πληρωμής του ενοικίου που να καλύπτουν τους υπόλοιπους μήνες μέχρι και το Μάη.

Η καταβολή του επιδόματος ενοικίου θα γίνει σε δύο δόσεις:

  • Η πρώτη δόση καταβάλλεται το Δεκέμβρη 2019 και καλύπτει 4 μήνες (€600)
  • Η δεύτερη δόση καταβάλλεται τον Ιούνη 2020 και καλύπτει 6 μήνες (€900)

Δικαιούχοι που δεν θα ανταποκριθούν στα πιο πάνω, δεν θα λάβουν το επίδομα.

Για απορίες αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, τηλ. 25 002710/11

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κατανομής δωματίων φοιτητικών εστιών και έχουν προκύψει μικρές αλλαγές καθώς αριθμός δικαιούχων προτίμησε τελικά να λάβει επίδομα ενοικίου. Τα δωμάτια προσφέρθηκαν στους επόμενους αιτητές σύμφωνα με την κατάταξη μορίων.

Όσα άτομα δεν παίρνουν δωμάτιο σε φοιτητική εστία και η κατάταξη μορίων τους είναι ανάμεσα στις πρώτες 200 θέσεις, δικαιούνται επίδομα ενοικίου από το Πανεπιστήμιο, ύψους €150/μήνα για περίοδο 10 μηνών (Σεπτέμβρης 2019 - Ιούνης 2020). 

Όσα άτομα έπονται σε μόρια στη σχετική κατάσταση (18 μόρια και κάτω), θεωρούνται επιλαχόντες επιδόματος και θα καταστούν δικαιούχοι στην περίπτωση που μέχρι την έναρξη των μαθημάτων υπάρξουν αποχωρήσεις από φοιτητές που τώρα έχουν κριθεί δικαιούχοι.

Πατήστε εδώ για να δείτε τον τελικό πίνακα μοριοδότησης, με την τελευταία στήλη να δείχνει τι ωφέλημα λαμβάνει κάθε αίτηση.

 

Τρόπος παραχώρησης του επιδόματος ενοικίου

Οι δικαιούχοι θα κληθούν να προσκομίσουν στο ΚΕΠ του Πανεπιστημίου:

  • Την τελευταία βδομάδα Σεπτεμβρίου 2019 το Συμβόλαιο Ενοικίασης (αν είναι πάνω από €500 το μήνα θα πρέπει να είναι χαρτοσημασμένο).
  • Την τελευταία βδομάδα Νοεμβρίου 2019 τις αποδείξεις πληρωμής του ενοικίου που να καλύπτουν τουλάχιστον τους μήνες Σεπτέμβρη-Οκτώβρη-Νιόβρη.
  • Την τελευταία βδομάδα Μαϊου 2020 τις αποδείξεις πληρωμής του ενοικίου που να καλύπτουν τους υπόλοιπους μήνες μέχρι και το Μάη.

Η καταβολή του επιδόματος ενοικίου θα γίνει σε δύο δόσεις:

  • Η πρώτη δόση καταβάλλεται το Δεκέμβρη 2019 και καλύπτει 4 μήνες (€600)
  • Η δεύτερη δόση καταβάλλεται τον Ιούνη 2020 και καλύπτει 6 μήνες (€900)

Δικαιούχοι που δεν θα ανταποκριθούν στα πιο πάνω, δεν θα λάβουν το επίδομα.

Για απορίες αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου, τηλ. 25 002710/11