Συνολική μοριοδότηση και δικαιούχοι για στέγαση/επίδομα ενοικίου, 2019-20


Η ΥΣΦΜ ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξέταση όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες ή για λήψη επιδόματος ενοικίου (2019-20). 

Πατήστε εδώ για να δείτε το συνολικό πίνακα μοριοδότησης, που περιλαμβάνει όλες τις αιτήσεις (240) που κρίθηκαν Ολοκληρωμένες και έλαβαν μοριοδότηση. Αριθμός αιτήσεων, παρά τη δυνατότητα που δόθηκε ώστε να συμπληρωθούν οι ελλείψεις εντός καθορισμένης προθεσμίας, παρέμειναν Μη Ολοκληρωμένες (εδώ).

Οι διαθέσιμες κλίνες ανέρχονται σε 110. Όπως φαίνεται στο συνολικό πίνακα μοριοδότησης, οι διαθέσιμες κλίνες παραχωρούνται στις αιτήσεις με τα περισσότερα μόρια, μέχρι εξαντλήσεως. Οι δικαιούχοι φαίνονται στο σχόλιο της τελευταίας στήλης και με πράσινη σκίαση. Αριθμός αιτήσεων (6) ζήτησαν επίδομα ενοικίου αντί εστίας και τους παραχωρείται (με πορτοκαλί σκίαση) ώστε οι κλίνες να δοθούν σε άλλα άτομα.

Οι επόμενες σε κατάταξη αιτήσεις, από τον αρ. 117 μέχρι 200, δύναται να λάβουν επίδομα ενοικίου. Οι δικαιούχοι επιδόματος ενοικίου και οι σχετικές διαδικαστικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019, όταν ξεκαθαρίσει η κατανομή των κλινών στις εστίες, αφού είναι πιθανόν κάποιοι από τους δικαιούχους εστίας να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους (νοείται ότι θα κληθούν οι επόμενοι αιτητές σε κατάταξη μορίων).

Ενημερωτική συνάντηση και κατανομή διαμερισμάτων στους δικαιούχους εστίας

Όλοι οι δικαιούχοι που σύμφωνα με το συνολικό πίνακα μοριοδότησης εξασφαλίζουν διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-20, καλούνται σε ενημερωτική συνάντηση και κατανομή των διαμερισμάτων την Πέμπτη 8 Αυγούστου, 2019 και ώρα 10:00 πμ, στο Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, στο κτίριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, επί της οδού Αθηνών στη Λεμεσό.

Όσοι από τους δικαιούχους κλίνης στις Φοιτητικές Εστίες δεν είναι εφικτό να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν γραπτώς κάποιο άτομο να το κάνει για αυτούς. Το εξουσιοδοτημένο άτομο θα πρέπει να φέρει μαζί του τη γραπτή εξουσιοδότηση κατά τη μέρα της ενημερωτικής συνάντησης. Σε περίπτωση που κάποιο άτομο δεν παρουσιαστεί στην ενημερωτική συνάντηση για κατανομή των διαμερισμάτων, το διαμέρισμα του θα παραχωρηθεί σε επόμενο άτομο με βάση την κατάταξη που φαίνεται στο συνολικό πίνακα μοριοδότησης.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Παραχώρηση επιδόματος ενοικίου σε δικαιούχους (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Διαθέσιμοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια φοιτητικών εστιών (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες (2019-20)

Η ΥΣΦΜ ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξέταση όλων των αιτήσεων που υποβλήθηκαν για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες ή για λήψη επιδόματος ενοικίου (2019-20). 

Πατήστε εδώ για να δείτε το συνολικό πίνακα μοριοδότησης, που περιλαμβάνει όλες τις αιτήσεις (240) που κρίθηκαν Ολοκληρωμένες και έλαβαν μοριοδότηση. Αριθμός αιτήσεων, παρά τη δυνατότητα που δόθηκε ώστε να συμπληρωθούν οι ελλείψεις εντός καθορισμένης προθεσμίας, παρέμειναν Μη Ολοκληρωμένες (εδώ).

Οι διαθέσιμες κλίνες ανέρχονται σε 110. Όπως φαίνεται στο συνολικό πίνακα μοριοδότησης, οι διαθέσιμες κλίνες παραχωρούνται στις αιτήσεις με τα περισσότερα μόρια, μέχρι εξαντλήσεως. Οι δικαιούχοι φαίνονται στο σχόλιο της τελευταίας στήλης και με πράσινη σκίαση. Αριθμός αιτήσεων (6) ζήτησαν επίδομα ενοικίου αντί εστίας και τους παραχωρείται (με πορτοκαλί σκίαση) ώστε οι κλίνες να δοθούν σε άλλα άτομα.

Οι επόμενες σε κατάταξη αιτήσεις, από τον αρ. 117 μέχρι 200, δύναται να λάβουν επίδομα ενοικίου. Οι δικαιούχοι επιδόματος ενοικίου και οι σχετικές διαδικαστικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019, όταν ξεκαθαρίσει η κατανομή των κλινών στις εστίες, αφού είναι πιθανόν κάποιοι από τους δικαιούχους εστίας να αποσύρουν το ενδιαφέρον τους (νοείται ότι θα κληθούν οι επόμενοι αιτητές σε κατάταξη μορίων).

Ενημερωτική συνάντηση και κατανομή διαμερισμάτων στους δικαιούχους εστίας

Όλοι οι δικαιούχοι που σύμφωνα με το συνολικό πίνακα μοριοδότησης εξασφαλίζουν διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-20, καλούνται σε ενημερωτική συνάντηση και κατανομή των διαμερισμάτων την Πέμπτη 8 Αυγούστου, 2019 και ώρα 10:00 πμ, στο Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, στο κτίριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, επί της οδού Αθηνών στη Λεμεσό.

Όσοι από τους δικαιούχους κλίνης στις Φοιτητικές Εστίες δεν είναι εφικτό να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν γραπτώς κάποιο άτομο να το κάνει για αυτούς. Το εξουσιοδοτημένο άτομο θα πρέπει να φέρει μαζί του τη γραπτή εξουσιοδότηση κατά τη μέρα της ενημερωτικής συνάντησης. Σε περίπτωση που κάποιο άτομο δεν παρουσιαστεί στην ενημερωτική συνάντηση για κατανομή των διαμερισμάτων, το διαμέρισμα του θα παραχωρηθεί σε επόμενο άτομο με βάση την κατάταξη που φαίνεται στο συνολικό πίνακα μοριοδότησης.