Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2015/2016

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ» του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Η έκδοση περιλαμβάνει πληροφορίες για τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια εισαγωγής φοιτητών, τα στοιχεία επικοινωνίας με την Υπηρεσία Σπουδών και τους ακαδημαϊκούς συντονιστές των προγραμμάτων, τις παρεχόμενες προς τους φοιτητές υπηρεσίες, καθώς και άλλες γενικές πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο.

Η έκδοση θα διανέμεται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2015/2016

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ» του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Η έκδοση περιλαμβάνει πληροφορίες για τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια εισαγωγής φοιτητών, τα στοιχεία επικοινωνίας με την Υπηρεσία Σπουδών και τους ακαδημαϊκούς συντονιστές των προγραμμάτων, τις παρεχόμενες προς τους φοιτητές υπηρεσίες, καθώς και άλλες γενικές πληροφορίες για το Πανεπιστήμιο.

Η έκδοση θα διανέμεται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή.