Έλεγχος αιτήσεων μοριοδότησης για σκοπούς παραχώρησης οικονομικού βοηθήματος από το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών/τριών (2023-24)


Στήριξη Φοιτητών Φοιτητικά Νέα

Αφορά φοιτητές/τριες πτυχίου που έχουν υποβάλει αίτηση μοριοδότησης κοινωνικο-οικομικής κατάστασης αποκλειστικά για σκοπούς εξασφάλισης οικονομικού βοηθήματος από το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών/τριών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Πατήστε εδώ για να δείτε (με βάση τον αριθμό μητρώου φοιτητή/τριας) την κατάσταση της αίτησή σας.

Αν στις στήλες δίπλα στον αριθμό μητρώου σας:

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για δικαιολοτικά (κενές με πράσιμη σκίαση), σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις και η αίτησή σας προχωρά για μοριοδότηση.
  • Υπάρχουν σχόλια, σημαίνει ότι υπάρχουν ελλείψεις δικαιολογητικών που έπρεπε να συμπληρωθούν ως τις 28/5/2024.

Προχωρά η διαδικασία μοριοδότησης για τις αιτήσεις που δεν είναι ελλιπείς.

Για απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Κοινωνική Στήριξης, στο stella.theocharous@cut.ac.cy , τηλ. 25-002541.

Πρόσφατα άρθρα

Υποβολή αποδείξεων για 4η δόση (τελευταία) επιδόματος ενοικίου 2023-24

Υποβολή αποδείξεων για 4η δόση (τελευταία) επιδόματος ενοικίου 2023-24

Έλεγχος αιτήσεων μοριοδότησης για σκοπούς παραχώρησης οικονομικού βοηθήματος από το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών/τριών (2023-24)

Έλεγχος αιτήσεων μοριοδότησης για σκοπούς παραχώρησης οικονομικού βοηθήματος από το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών/τριών (2023-24)

Έλεγχος δικαιολογητικών αιτήσεων μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 2024-25

Έλεγχος δικαιολογητικών αιτήσεων μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 2024-25

Έλεγχος δικαιολογητικών αιτήσεων μοριοδότησης κοινωνικοοικονομικής κατάστασης 2024-25

Αφορά φοιτητές/τριες πτυχίου που έχουν υποβάλει αίτηση μοριοδότησης κοινωνικο-οικομικής κατάστασης αποκλειστικά για σκοπούς εξασφάλισης οικονομικού βοηθήματος από το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών/τριών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2023-24.

Πατήστε εδώ για να δείτε (με βάση τον αριθμό μητρώου φοιτητή/τριας) την κατάσταση της αίτησή σας.

Αν στις στήλες δίπλα στον αριθμό μητρώου σας:

  • Δεν υπάρχουν σχόλια για δικαιολοτικά (κενές με πράσιμη σκίαση), σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις και η αίτησή σας προχωρά για μοριοδότηση.
  • Υπάρχουν σχόλια, σημαίνει ότι υπάρχουν ελλείψεις δικαιολογητικών που έπρεπε να συμπληρωθούν ως τις 28/5/2024.

Προχωρά η διαδικασία μοριοδότησης για τις αιτήσεις που δεν είναι ελλιπείς.

Για απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Κοινωνική Στήριξης, στο stella.theocharous@cut.ac.cy , τηλ. 25-002541.