Το ΤΕΠΑΚ υπέγραψε Συμφωνία Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Thammasat της Ταϊλάνδης


Νέα-Ανακοινώσεις

Συμφωνία συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Thammasat της Ταϊλάνδης υπέγραψε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στο πλαίσιο των προσπαθειών  του για ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του.

Σημειώνεται ότι το ΤΕΠΑΚ είναι το πρώτο ελληνόφωνο τριτοβάθμιο ίδρυμα με το οποίο συνάπτει Συμφωνία συνεργασίας το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο.

Η Συμφωνία στοχεύει στην ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων και την εγκαθίδρυση ενός πλαισίου συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ειδικά στον τομέα του μάρκετινγκ,  μέσω κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, με αμοιβαίο όφελος και ανάπτυξη κοινών σύντομων / καλοκαιρινών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Ειδικότερα, η Συμφωνία προβλέπει την κινητοποίηση και ανταλλαγή φοιτητών/τριών και μελών  ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνδιοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων και συμποσίων.

Τη Συμφωνία εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, υπέγραψε ο Πρύτανης Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και εκ μέρους του Thammasat, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Surat Teerakapibal.

Υπεύθυνη ακαδημαϊκός για τη Συμφωνία εκ μέρους ΤΕΠΑΚ είναι η Δρ Γιούλα Μελανθίου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ.

H τελετή υπογραφής της Συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στην Υπηρεσία Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης, την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023.

 

Πρόσφατα άρθρα

Εκλέχτηκαν οι νέες Πρυτανικές Αρχές του ΤΕΠΑΚ: Πρύτανης επανεκλέχτηκε ο Π. Ζαφείρης

Εκλέχτηκαν οι νέες Πρυτανικές Αρχές του ΤΕΠΑΚ: Πρύτανης επανεκλέχτηκε ο Π. Ζαφείρης

Η 3η διάλεξη του ΤΕΠΑΚ στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου: «Η βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της παραγωγής τροφίμων στην Κύπρο»

Η 3η διάλεξη του ΤΕΠΑΚ στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου: «Η βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της παραγωγής τροφίμων στην Κύπρο»

Το ΤΕΠΑΚ υπέγραψε Συμφωνία Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Thammasat της Ταϊλάνδης

Το ΤΕΠΑΚ υπέγραψε Συμφωνία Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Thammasat της Ταϊλάνδης

Το ΤΕΠΑΚ υπέγραψε Συμφωνία Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Thammasat της Ταϊλάνδης

Συμφωνία συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Thammasat της Ταϊλάνδης υπέγραψε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στο πλαίσιο των προσπαθειών  του για ενίσχυση της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του.

Σημειώνεται ότι το ΤΕΠΑΚ είναι το πρώτο ελληνόφωνο τριτοβάθμιο ίδρυμα με το οποίο συνάπτει Συμφωνία συνεργασίας το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο.

Η Συμφωνία στοχεύει στην ανάπτυξη στενότερων δεσμών μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων και την εγκαθίδρυση ενός πλαισίου συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ειδικά στον τομέα του μάρκετινγκ,  μέσω κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, με αμοιβαίο όφελος και ανάπτυξη κοινών σύντομων / καλοκαιρινών ή μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Ειδικότερα, η Συμφωνία προβλέπει την κινητοποίηση και ανταλλαγή φοιτητών/τριών και μελών  ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συνδιοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων και συμποσίων.

Τη Συμφωνία εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ, υπέγραψε ο Πρύτανης Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και εκ μέρους του Thammasat, ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Surat Teerakapibal.

Υπεύθυνη ακαδημαϊκός για τη Συμφωνία εκ μέρους ΤΕΠΑΚ είναι η Δρ Γιούλα Μελανθίου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ.

H τελετή υπογραφής της Συμφωνίας πραγματοποιήθηκε στην Υπηρεσία Επικοινωνίας, Προώθησης και Διεθνοποίησης, την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023.