Μνημόνιο Συνεργασίας ΤΕΠΑΚ – UCL


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το University College London (UCL) που αφορά σε θέματα συμμετοχής φοιτητών σε πραγματικά έργα που υλοποιούνται από τη βιομηχανία, μέσω της εφαρμογής του UCL Industry Exchange Network (IXN) μοντέλου.

Η Συμφωνία αφορά στους τομείς της Πληροφορικής και των Νέων Μέσων και Τεχνολογιών και επικεντρώνεται στην αμφίδρομη δυνατότητα των φοιτητών του ΤΕΠΑΚ να συμμετέχουν σε και να αναπτύσσουν έργα για τη βιομηχανία και άλλους φορείς.­

Πιο συγκεκριμένα, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε έργα (projects) σχεδιασμού τεχνολογικών εφαρμογών που ενδιαφέρουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το μοντέλο στοχεύει έτσι στην κατανόηση των φοιτητών καθώς και στην απόκτηση εμπειρίας μέσα από εξωτερικές συνεργασίες και πραγματικές διεπιστημονικές εφαρμογές, σε συνδυασμό με ένα αυστηρά δομημένο πρόγραμμα σπουδών.

Πρόκειται για μια σημαντική Συμφωνία με ένα εκ των κορυφαίων πανεπιστημίων στην Ευρώπη και τον κόσμο. Το μοντέλο UCL IXN χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια σε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, ως βάση βέλτιστης πρακτικής σε αυτόν τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα διεξάγεται εντός καθορισμένου μεθοδολογικού πλαισίου και τα έργα (projects) που πραγματοποιούνται λαμβάνουν υπόψη τόσο τα ενδιαφέροντα των φοιτητών όσο και τις απαιτούμενες δεξιότητες για την ανάληψη και ολοκλήρωσή τους.

Με αυτό το τρόπο, δίδονται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σημαντικές ευκαιρίες να αποκτήσουν προσαρμοσμένη εμπειρία σε διάφορες περιοχές της βιομηχανίας, αυξάνοντας επίσης τις προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησής τους στη συνέχεια.

Το μοντέλο θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών στο ΤΕΠΑΚ από τον Σεπτέμβριο 2021.

Πρόσφατα άρθρα

Βραβεύθηκε κτήριο του ΤΕΠΑΚ που σχεδιάστηκε για να καταστεί το πρώτο δημόσιο κτήριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Κύπρο

Βραβεύθηκε κτήριο του ΤΕΠΑΚ που σχεδιάστηκε για να καταστεί το πρώτο δημόσιο κτήριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης στην Κύπρο

Το έργο ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο CAA2021

Το έργο ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο CAA2021

Times Higher Education: Το ΤΕΠΑΚ 54ο καλύτερο νέο πανεπιστήμιο διεθνώς

Times Higher Education: Το ΤΕΠΑΚ 54ο καλύτερο νέο πανεπιστήμιο διεθνώς

Times Higher Education: Το ΤΕΠΑΚ 54ο καλύτερο νέο πανεπιστήμιο διεθνώς

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το University College London (UCL) που αφορά σε θέματα συμμετοχής φοιτητών σε πραγματικά έργα που υλοποιούνται από τη βιομηχανία, μέσω της εφαρμογής του UCL Industry Exchange Network (IXN) μοντέλου.

Η Συμφωνία αφορά στους τομείς της Πληροφορικής και των Νέων Μέσων και Τεχνολογιών και επικεντρώνεται στην αμφίδρομη δυνατότητα των φοιτητών του ΤΕΠΑΚ να συμμετέχουν σε και να αναπτύσσουν έργα για τη βιομηχανία και άλλους φορείς.­

Πιο συγκεκριμένα, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές θα μπορούν να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε έργα (projects) σχεδιασμού τεχνολογικών εφαρμογών που ενδιαφέρουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το μοντέλο στοχεύει έτσι στην κατανόηση των φοιτητών καθώς και στην απόκτηση εμπειρίας μέσα από εξωτερικές συνεργασίες και πραγματικές διεπιστημονικές εφαρμογές, σε συνδυασμό με ένα αυστηρά δομημένο πρόγραμμα σπουδών.

Πρόκειται για μια σημαντική Συμφωνία με ένα εκ των κορυφαίων πανεπιστημίων στην Ευρώπη και τον κόσμο. Το μοντέλο UCL IXN χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά χρόνια σε πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, ως βάση βέλτιστης πρακτικής σε αυτόν τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα διεξάγεται εντός καθορισμένου μεθοδολογικού πλαισίου και τα έργα (projects) που πραγματοποιούνται λαμβάνουν υπόψη τόσο τα ενδιαφέροντα των φοιτητών όσο και τις απαιτούμενες δεξιότητες για την ανάληψη και ολοκλήρωσή τους.

Με αυτό το τρόπο, δίδονται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές σημαντικές ευκαιρίες να αποκτήσουν προσαρμοσμένη εμπειρία σε διάφορες περιοχές της βιομηχανίας, αυξάνοντας επίσης τις προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησής τους στη συνέχεια.

Το μοντέλο θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών στο ΤΕΠΑΚ από τον Σεπτέμβριο 2021.