Άσκηση ετοιμότητας στα πλαίσια της πράξης ΑΙΓΙΣ


Νέα-Ανακοινώσεις

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και κατά τις ώρες 10:00 – 13:00, πραγματοποιήθηκε στο ορεινό χωριό της Γαλάτας, στην Επαρχία Λευκωσίας, άσκηση ετοιμότητας στα πλαίσια της πράξης  «ΑΙΓΙΣ-Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων» η οποία υλοποιείται μέσω του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Της παρούσας άσκησης προηγήθηκε αντίστοιχη, στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, στις 19 Οκτωβρίου 2020.

Στην άσκηση έλαβαν μέρος οι δικαιούχοι του προγράμματος:

  • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου (ΠΤΑ ΒΑ)– Κύριος Δικαιούχος
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ),
  • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ),
  • Δύναμη πολιτικής άμυνας Κύπρου.

Επιπλέον συμμετείχαν στελέχη υπηρεσιών και φορέων με ρόλο στην πολιτική προστασία, τόσο σε επιχειρησιακό (Κέντρο Επιχειρήσεων) όσο και τακτικό επίπεδο (στους χώρους εκδήλωσης των συμβάντων). Στην άσκηση, συμμετείχε και μεγάλος αριθμός εθελοντών και στελεχών της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας.

Πολύ σημαντική ήταν η συμμετοχή στελεχών από την Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας κος Μαλλιαρός Δημήτριος και ο Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης, κος Θεοφιλόπουλος Κωνσταντίνος.

Σκοπός της άσκησης ήταν η αξιολόγηση του Ευφυούς Σύστηματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (ΕΣΥΛΑ) και ειδικότερα εάν και κατά πόσο υποστηρίζει, υποβοηθά και βελτιώνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, κατά τη διάρκεια διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και συμβάντων στα οποία εμπλέκεται η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας. Επιπλέον, εξετ΄στηκε η υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας (Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) - Κύπρου με χρήση του ΕΣΥΛΑ, όπου αποτυπώνονται οι πόροι και οι κίνδυνοι και των δύο περιοχών.

Το γενικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι αξιολογητές της άσκησης ήταν πως ο σκοπός της άσκησης επιτεύχθηκε και η χρήση ΕΣΥΛΑ κρίνεται σημαντική για την έκβαση και λήψη αποφάσεων όσων αφορά την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Ωστόσο, διαφάνηκε επίσης και η ανάγκη για συχνή επικαιροποίηση των στοιχείων τα οποία είναι διατεθειμένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΥΛΑ, ώστε να μπορούν οι χρήστες και οι αρμόδιοι λειτουργοί να έχουν τη συνολική και ορθή πληροφορία. Επιπλέον μικρές ελλείψεις που εντοπίστηκαν στο συντονισμό μεταξύ των φορέων, θα μπορέσουν να εκμηδενιστούν μελλοντικά, εφόσον θα γίνεται σωστή πληροφόρηση μέσα από το σύστημα.

Μακροπρόθεσμος στόχος της άσκησης είναι η καθιέρωση χρήσης του ΕΣΥΛΑ και η διασύνδεσή του με τα λοιπά υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα, ώστε αφενός να επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών Φορέων/Υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και αφετέρου να περιορίζονται/μετριάζονται οι πιθανές επιπτώσεις/αντίκτυπος στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του Έργου ΑΙΓΙΣ στο https://aegisproject.eu/, και στην σελίδα του Έργου στο Facebook @InterregAEGIS/

 

Πρόσφατα άρθρα

Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων για την ψυχο-κοινωνική επιβάρυνση των επαγγελματιών υγείας από ερευνητική ομάδα του Τμήματος Νοσηλευτικής

Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων για την ψυχο-κοινωνική επιβάρυνση των επαγγελματιών υγείας από ερευνητική ομάδα του Τμήματος Νοσηλευτικής

To Young Climathon για πρώτη φορά στην Κύπρο

To Young Climathon για πρώτη φορά στην Κύπρο

Στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο εξελέγει ο Αν. Καθηγητής της Νοσηλευτικής Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους

Στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο εξελέγει ο Αν. Καθηγητής της Νοσηλευτικής Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους

Στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο εξελέγει ο Αν. Καθηγητής της Νοσηλευτικής Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και κατά τις ώρες 10:00 – 13:00, πραγματοποιήθηκε στο ορεινό χωριό της Γαλάτας, στην Επαρχία Λευκωσίας, άσκηση ετοιμότητας στα πλαίσια της πράξης  «ΑΙΓΙΣ-Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων» η οποία υλοποιείται μέσω του προγράμματος συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Της παρούσας άσκησης προηγήθηκε αντίστοιχη, στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, στις 19 Οκτωβρίου 2020.

Στην άσκηση έλαβαν μέρος οι δικαιούχοι του προγράμματος:

  • Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου (ΠΤΑ ΒΑ)– Κύριος Δικαιούχος
  • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ),
  • Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ),
  • Δύναμη πολιτικής άμυνας Κύπρου.

Επιπλέον συμμετείχαν στελέχη υπηρεσιών και φορέων με ρόλο στην πολιτική προστασία, τόσο σε επιχειρησιακό (Κέντρο Επιχειρήσεων) όσο και τακτικό επίπεδο (στους χώρους εκδήλωσης των συμβάντων). Στην άσκηση, συμμετείχε και μεγάλος αριθμός εθελοντών και στελεχών της Δύναμης Πολιτικής Άμυνας.

Πολύ σημαντική ήταν η συμμετοχή στελεχών από την Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου μεταξύ των οποίων ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας κος Μαλλιαρός Δημήτριος και ο Διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης, κος Θεοφιλόπουλος Κωνσταντίνος.

Σκοπός της άσκησης ήταν η αξιολόγηση του Ευφυούς Σύστηματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (ΕΣΥΛΑ) και ειδικότερα εάν και κατά πόσο υποστηρίζει, υποβοηθά και βελτιώνει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, κατά τη διάρκεια διαχείρισης εκτάκτων αναγκών και συμβάντων στα οποία εμπλέκεται η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας. Επιπλέον, εξετ΄στηκε η υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας (Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου) - Κύπρου με χρήση του ΕΣΥΛΑ, όπου αποτυπώνονται οι πόροι και οι κίνδυνοι και των δύο περιοχών.

Το γενικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι αξιολογητές της άσκησης ήταν πως ο σκοπός της άσκησης επιτεύχθηκε και η χρήση ΕΣΥΛΑ κρίνεται σημαντική για την έκβαση και λήψη αποφάσεων όσων αφορά την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Ωστόσο, διαφάνηκε επίσης και η ανάγκη για συχνή επικαιροποίηση των στοιχείων τα οποία είναι διατεθειμένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΥΛΑ, ώστε να μπορούν οι χρήστες και οι αρμόδιοι λειτουργοί να έχουν τη συνολική και ορθή πληροφορία. Επιπλέον μικρές ελλείψεις που εντοπίστηκαν στο συντονισμό μεταξύ των φορέων, θα μπορέσουν να εκμηδενιστούν μελλοντικά, εφόσον θα γίνεται σωστή πληροφόρηση μέσα από το σύστημα.

Μακροπρόθεσμος στόχος της άσκησης είναι η καθιέρωση χρήσης του ΕΣΥΛΑ και η διασύνδεσή του με τα λοιπά υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα, ώστε αφενός να επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα και να διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών Φορέων/Υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και αφετέρου να περιορίζονται/μετριάζονται οι πιθανές επιπτώσεις/αντίκτυπος στους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη σελίδα του Έργου ΑΙΓΙΣ στο https://aegisproject.eu/, και στην σελίδα του Έργου στο Facebook @InterregAEGIS/