Το προηγμένο σύστημα lidar PollyXT του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ στη Λεμεσό


Νέα-Ανακοινώσεις

Την Τρίτη 27η Οκτωβρίου 2020, παραλήφθηκε και εγκαταστάθηκε ερευνητικός εξοπλισμός τεχνολογίας lidar για την μελέτη της Ατμόσφαιρας στο χώρο στάθμευσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου.

Το προηγμένο σύστημα lidar PollyXT του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ φιλοξενείται στους χώρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λεμεσό και αποτελεί εθνική ερευνητική υποδομή για τη μελέτη της Ατμόσφαιρας καθώς και ναυαρχίδα του ερευνητικού εξοπλισμού του τμήματος Περιβάλλοντος και Κλίματος που θα λειτουργήσει στο Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (www.eratosthenes.org.cy).

Εξοπλισμός Lidar 

Ο εξοπλισμός είναι σύστημα τηλεπισκόπησης τελευταίας τεχνολογίας με ακτινοβολία laser (PollyXT lidar) και εκπέμπει ορατή δέσμη (πράσινη δέσμη φωτός) από το έδαφος κατακόρυφα προς την ατμόσφαιρα.

H ακτίνα laser χρησιμοποιείται για τη συνεχή καταγραφή της κατακόρυφής δομής της ατμόσφαιρας, των ατμοσφαιρικών παραμέτρων και αιωρούμενων σωματιδίων όπως της ερημικής σκόνης, ηφαιστειακής τέφρας, σωματίδια καπνού, τα οποία συχνά επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα στην περιοχή της Κύπρου. Τα δεδομένα επιτρέπουν τη τρισδιάστατη απεικόνιση της ατμόσφαιρας, παρέχοντας σημαντική πληροφορία για την κατακόρυφη έκταση και χρονική εξέλιξη των διαφόρων ατμοσφαιρικών φαινομένων και είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο μέσω της ιστοσελίδας του δικτύου Pollynet (http://picasso.tropos.de/calendar/location/43).

Δέσμη laser

Οι Ερευνητικές υποδομές του Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ με την υποστήριξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και του Ινστιτούτου για την μελέτη της Τροπόσφαιρας TROPOS μέσω του έργου  EXCELSIOR: ‘ERATOSTHENES Centre of Excellence for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment’ , H2020 Teaming Project (https://excelsior2020.eu/), θα αποτελεί το νοτιο-ανατολικότερο σταθμό της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής για την μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων, των νεφών και των ιχνών αερίων (ACTRIS) παρέχοντας συνεχής και  σημαντικές πληροφορίες για την δομή της ατμόσφαιρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους φορείς που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου ‘EXCELSIOR’ για τη δημιουργία του κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, το οποίο συντονίζει το ΤΕΠΑΚ (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής), περιλαμβάνονται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ο Γερμανικός Οργανισμός Αεροναυτικής και ∆ιαστήματος (DLR – Deutsches Zentrum für Luft – und Raumfahrt), το Ινστιτούτο για μελέτη της Τροπόσφαιρας στη Λειψία της Γερμανίας (TROPOS Institute for Tropospheric Research) και το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, ∆ιαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πρόσφατα άρθρα

Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων για την ψυχο-κοινωνική επιβάρυνση των επαγγελματιών υγείας από ερευνητική ομάδα του Τμήματος Νοσηλευτικής

Παρουσίαση ερευνητικών δεδομένων για την ψυχο-κοινωνική επιβάρυνση των επαγγελματιών υγείας από ερευνητική ομάδα του Τμήματος Νοσηλευτικής

To Young Climathon για πρώτη φορά στην Κύπρο

To Young Climathon για πρώτη φορά στην Κύπρο

Στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο εξελέγει ο Αν. Καθηγητής της Νοσηλευτικής Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους

Στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο εξελέγει ο Αν. Καθηγητής της Νοσηλευτικής Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους

Στην Προεδρία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Καρκίνο εξελέγει ο Αν. Καθηγητής της Νοσηλευτικής Δρ Ανδρέας Χαραλάμπους

Την Τρίτη 27η Οκτωβρίου 2020, παραλήφθηκε και εγκαταστάθηκε ερευνητικός εξοπλισμός τεχνολογίας lidar για την μελέτη της Ατμόσφαιρας στο χώρο στάθμευσης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου.

Το προηγμένο σύστημα lidar PollyXT του Κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ φιλοξενείται στους χώρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λεμεσό και αποτελεί εθνική ερευνητική υποδομή για τη μελέτη της Ατμόσφαιρας καθώς και ναυαρχίδα του ερευνητικού εξοπλισμού του τμήματος Περιβάλλοντος και Κλίματος που θα λειτουργήσει στο Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ (www.eratosthenes.org.cy).

Εξοπλισμός Lidar 

Ο εξοπλισμός είναι σύστημα τηλεπισκόπησης τελευταίας τεχνολογίας με ακτινοβολία laser (PollyXT lidar) και εκπέμπει ορατή δέσμη (πράσινη δέσμη φωτός) από το έδαφος κατακόρυφα προς την ατμόσφαιρα.

H ακτίνα laser χρησιμοποιείται για τη συνεχή καταγραφή της κατακόρυφής δομής της ατμόσφαιρας, των ατμοσφαιρικών παραμέτρων και αιωρούμενων σωματιδίων όπως της ερημικής σκόνης, ηφαιστειακής τέφρας, σωματίδια καπνού, τα οποία συχνά επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα στην περιοχή της Κύπρου. Τα δεδομένα επιτρέπουν τη τρισδιάστατη απεικόνιση της ατμόσφαιρας, παρέχοντας σημαντική πληροφορία για την κατακόρυφη έκταση και χρονική εξέλιξη των διαφόρων ατμοσφαιρικών φαινομένων και είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο μέσω της ιστοσελίδας του δικτύου Pollynet (http://picasso.tropos.de/calendar/location/43).

Δέσμη laser

Οι Ερευνητικές υποδομές του Κέντρο Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ με την υποστήριξη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και του Ινστιτούτου για την μελέτη της Τροπόσφαιρας TROPOS μέσω του έργου  EXCELSIOR: ‘ERATOSTHENES Centre of Excellence for Earth Surveillance and Space-Based Monitoring of the Environment’ , H2020 Teaming Project (https://excelsior2020.eu/), θα αποτελεί το νοτιο-ανατολικότερο σταθμό της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Υποδομής για την μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων, των νεφών και των ιχνών αερίων (ACTRIS) παρέχοντας συνεχής και  σημαντικές πληροφορίες για την δομή της ατμόσφαιρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους φορείς που συνεργάζονται για την υλοποίηση του έργου ‘EXCELSIOR’ για τη δημιουργία του κέντρου Αριστείας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ, το οποίο συντονίζει το ΤΕΠΑΚ (Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής), περιλαμβάνονται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, ο Γερμανικός Οργανισμός Αεροναυτικής και ∆ιαστήματος (DLR – Deutsches Zentrum für Luft – und Raumfahrt), το Ινστιτούτο για μελέτη της Τροπόσφαιρας στη Λειψία της Γερμανίας (TROPOS Institute for Tropospheric Research) και το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, ∆ιαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.