Αποτελέσματα αιτήσεων για κενές θέσεις στο πτυχίο Καλών Τεχνών (2020-21)


Σπουδές Φοιτητικά Νέα

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για κενές θέσεις στο πτυχίο Καλών Τεχνών, που έληξε το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020. 

Με βάση τα κριτήρια, καμία αίτηση δεν έγινε αποδεκτή. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε υποψήφιος/α κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησης του / της μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ, studıes@cut.ac.cy.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση τους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Αποτελέσματα

ΑΡ. ΑΙΤΗΤΗ

ΠΛΗΡΟΙ / ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ

23244

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 12.45

23338

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

20907

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΑΘΙΣΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

23293

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΑΘΙΣΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

23818

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΑΘΙΣΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 

Πρόσφατα άρθρα

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2020/21

Πρόγραμμα Εγγραφών Εαρινού Εξαμήνου 2020/21

Ανακοίνωση για Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Ανακοίνωση για Γενικό Πλαίσιο Διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Πρόγραμμα τελικών εξ αποστάσεως εξετάσεων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020-21

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για κενές θέσεις στο πτυχίο Καλών Τεχνών, που έληξε το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020. 

Με βάση τα κριτήρια, καμία αίτηση δεν έγινε αποδεκτή. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε/οποιαδήποτε υποψήφιος/α κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησης του / της μπορεί να υποβάλει εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτή και αιτιολογημένη ένσταση προς τον Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ, studıes@cut.ac.cy.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποψήφιους για την προτίμηση τους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Αποτελέσματα

ΑΡ. ΑΙΤΗΤΗ

ΠΛΗΡΟΙ / ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ

23244

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 12.45

23338

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

20907

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΑΘΙΣΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

23293

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΑΘΙΣΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

23818

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΙ, ΔΕΝ ΠΑΡΑΚΑΘΙΣΕ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ