Πρόγραμμα ASTARTE: Εναρκτήρια συνάντηση στο ΤΕΠΑΚ


Νέα-Ανακοινώσεις

Ανάλυση χρονοσειρών ραντάρ και θερμικών δορυφορικών δεδομένων για την κατανόηση του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου της αλλαγής της θερμοκρασίας της επιφάνειας γης στα δάση της Κύπρου.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εναρκτήρια Συνάντηση (Kickoff Meeting) του προγράμματος “ASTARTE” στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στη συνάντηση παρευρεθήκαν εκπρόσωποι των Φίλων της Γης Κύπρου και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή επικοινωνία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το έργο “ASTARTE” (EXCELLENCE/0918/0341) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του  Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Η ευρωπαϊκή δασική στρατηγική (EC, 2013) υπογράμμισε τη σημασία της παρακολούθησης των δασών, καθώς τα δάση αποτελούν σημαντικό περιβαλλοντικό και οικολογικό πόρο. Περιορίζουν τη ροή του νερού από τη βροχόπτωση και κατά συνέπεια τις πλημμύρες και τη διάβρωση του εδάφους. Επίσης, απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα, παρέχουν τροφή, καθαρό νερό και σχηματίζουν φυσικό οικότοπο. Η κλιματική αλλαγή μεταβάλει τις καιρικές συνθήκες, αυξάνει τη στάθμη της θάλασσας, τις πλημμύρες και αποτελεί απειλή για την παραγωγή τροφίμων. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε αυξημένη πίεση προς την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον (United Nations). Σύμφωνα με τα δεδομένα MODIS, η θερμοκρασία της επιφάνειας της γης της Κύπρου έχει αυξηθεί από το 2011 έως το 2017. Περαιτέρω, οι Cleland et al, 2017 έδειξαν ότι η κλιματική αλλαγή επιφέρει μεταβολές στον χρόνο άνθισης των φυτών. Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της θερμοκρασίας της επιφάνειας της γης στα κυπριακά δάση με την επεξεργασία χρονοσειρών ραντάρ και θερμικών δεδομένων. Το ερώτημα που προκύπτει είναι, σε τι βαθμό σχετίζεται η θερμοκρασία της επιφάνειας της γης, με την υποβάθμιση των δασικών περιοχών στην οροσειρά του Τροόδους; Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναλύει επίσης την κατανόηση του κοινού σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τους παράγοντες που απειλούν τα δάση με τη χρήση ερωτηματολογίων συνδέοντας τα στατιστικά αποτελέσματα αυτών με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Για την επίτευξη των στόχων του έργου, η μικροκυματική τηλεπισκόπηση παίζει καθοριστικό ρόλο. Με την βοήθεια παθητικών ή/και ενεργητικών δεκτών, η  μικροκυματική τηλεπισκόπηση βασίζεται στις χαρακτηριστικές οπτικές ιδιότητες τους στη μικροκυματική περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 3 mm έως 1 m.  Το εν λόγω πρόγραμμα, χρησιμοποιεί ενεργητικούς μικροκυματικούς δέκτες και συγκεκριμένα, δεδομένα απο δορυφόρους ραντάρ συνθετικού ανοίγματος (ERS-1, ERS-2, Envisat, Sentinel-1) του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού. Τα τελευταία έτη οι δορυφόροι αυτοί έχουνε συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην διεκπεραίωση πολυάριθμων επιστημονικών μελετών όσον αφορά τις δασικές περιοχές. Η μεγάλη σημασία των ραντάρ στα δάση έγκειται στη δυνατότητα να λειτουργούν ανεξαρτήτως φωτισμού και καιρικών συνθηκών διαπερνώντας μέχρι και τα σύννεφα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα σταγονίδια από τα οποία συνιστώνται τα σύννεφα έχουν τυπική διάμετρο 0.1 mm, πολύ μικρότερη επομένως από το μήκος κύματος των μικροκυμάτων. Επιπρόσθετα ο βαθμός διείσδυσης στην ύλη είναι ανάλογος με το μήκος κύματος της μικροκυματικής ακτινοβολίας πράγμα που σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος κύματος, τόσο πιο βαθιά διεισδύει η ακτινοβολία στην συγκόμωση των δέντρων ανακτώντας έτσι περισσότερη πληροφορία. Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να θεωρήσουμε πως μόνο καλό έχουν επιφέρει τα Ραντάρ στην διαρκής προσπάθεια για την προστασία των δασών, τα οποία θα συνεχίσουν να συμβάλλουν θετικά με την εκτόξευση μελλοντικών διαστημικών αποστολών, κατασκευασμένοι για έναν και μόνο στόχο, την προστασία του πλανήτη μας με ότι αυτό συνεπάγεται.

Το έργο “ASTARTE” υλοποιείται από το Εργαστήριο Γεωδαισίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και εντάσσεται στα πεδία έρευνας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσω του έργου ‘EXCELSIOR’ HORIZON 2020 TEAMING.

Για περαιτέρω ενημέρωση σε σχέση με τα επόμενα βήματα και τους στόχους του προγράμματος:

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

http://astarte.cut.ac.cy/project/

Εγγραφείτε στη σελίδα του προγράμματος στο Facebook:

https://www.facebook.com/pg/astarte.project/

Ακολουθήστε τις δραστηριότητες του προγράμματος στο Twitter:

https://twitter.com/ASTARTE_project

 

Πρόσφατα άρθρα

Εκδήλωση για την επίδειξη του Φυσικού Συστήματος Επεξεργασίας Αποβλήτων Τεχνητού Υγροβιότοπου

Εκδήλωση για την επίδειξη του Φυσικού Συστήματος Επεξεργασίας Αποβλήτων Τεχνητού Υγροβιότοπου

Καινοτομία στην τεχνολογία εργαλείο-γέφυρα μεταξύ πολιτών και πολεοδομικών αρχών

Καινοτομία στην τεχνολογία εργαλείο-γέφυρα μεταξύ πολιτών και πολεοδομικών αρχών

Tο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Tο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Tο Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Ανάλυση χρονοσειρών ραντάρ και θερμικών δορυφορικών δεδομένων για την κατανόηση του μακροπρόθεσμου αντίκτυπου της αλλαγής της θερμοκρασίας της επιφάνειας γης στα δάση της Κύπρου.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εναρκτήρια Συνάντηση (Kickoff Meeting) του προγράμματος “ASTARTE” στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στη συνάντηση παρευρεθήκαν εκπρόσωποι των Φίλων της Γης Κύπρου και πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή επικοινωνία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Το έργο “ASTARTE” (EXCELLENCE/0918/0341) συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του  Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.

Η ευρωπαϊκή δασική στρατηγική (EC, 2013) υπογράμμισε τη σημασία της παρακολούθησης των δασών, καθώς τα δάση αποτελούν σημαντικό περιβαλλοντικό και οικολογικό πόρο. Περιορίζουν τη ροή του νερού από τη βροχόπτωση και κατά συνέπεια τις πλημμύρες και τη διάβρωση του εδάφους. Επίσης, απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα, παρέχουν τροφή, καθαρό νερό και σχηματίζουν φυσικό οικότοπο. Η κλιματική αλλαγή μεταβάλει τις καιρικές συνθήκες, αυξάνει τη στάθμη της θάλασσας, τις πλημμύρες και αποτελεί απειλή για την παραγωγή τροφίμων. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε αυξημένη πίεση προς την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον (United Nations). Σύμφωνα με τα δεδομένα MODIS, η θερμοκρασία της επιφάνειας της γης της Κύπρου έχει αυξηθεί από το 2011 έως το 2017. Περαιτέρω, οι Cleland et al, 2017 έδειξαν ότι η κλιματική αλλαγή επιφέρει μεταβολές στον χρόνο άνθισης των φυτών. Πρωταρχικός στόχος του έργου είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων της θερμοκρασίας της επιφάνειας της γης στα κυπριακά δάση με την επεξεργασία χρονοσειρών ραντάρ και θερμικών δεδομένων. Το ερώτημα που προκύπτει είναι, σε τι βαθμό σχετίζεται η θερμοκρασία της επιφάνειας της γης, με την υποβάθμιση των δασικών περιοχών στην οροσειρά του Τροόδους; Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναλύει επίσης την κατανόηση του κοινού σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τους παράγοντες που απειλούν τα δάση με τη χρήση ερωτηματολογίων συνδέοντας τα στατιστικά αποτελέσματα αυτών με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Για την επίτευξη των στόχων του έργου, η μικροκυματική τηλεπισκόπηση παίζει καθοριστικό ρόλο. Με την βοήθεια παθητικών ή/και ενεργητικών δεκτών, η  μικροκυματική τηλεπισκόπηση βασίζεται στις χαρακτηριστικές οπτικές ιδιότητες τους στη μικροκυματική περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 3 mm έως 1 m.  Το εν λόγω πρόγραμμα, χρησιμοποιεί ενεργητικούς μικροκυματικούς δέκτες και συγκεκριμένα, δεδομένα απο δορυφόρους ραντάρ συνθετικού ανοίγματος (ERS-1, ERS-2, Envisat, Sentinel-1) του Ευρωπαϊκού Διαστημικού Οργανισμού. Τα τελευταία έτη οι δορυφόροι αυτοί έχουνε συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην διεκπεραίωση πολυάριθμων επιστημονικών μελετών όσον αφορά τις δασικές περιοχές. Η μεγάλη σημασία των ραντάρ στα δάση έγκειται στη δυνατότητα να λειτουργούν ανεξαρτήτως φωτισμού και καιρικών συνθηκών διαπερνώντας μέχρι και τα σύννεφα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα σταγονίδια από τα οποία συνιστώνται τα σύννεφα έχουν τυπική διάμετρο 0.1 mm, πολύ μικρότερη επομένως από το μήκος κύματος των μικροκυμάτων. Επιπρόσθετα ο βαθμός διείσδυσης στην ύλη είναι ανάλογος με το μήκος κύματος της μικροκυματικής ακτινοβολίας πράγμα που σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος κύματος, τόσο πιο βαθιά διεισδύει η ακτινοβολία στην συγκόμωση των δέντρων ανακτώντας έτσι περισσότερη πληροφορία. Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να θεωρήσουμε πως μόνο καλό έχουν επιφέρει τα Ραντάρ στην διαρκής προσπάθεια για την προστασία των δασών, τα οποία θα συνεχίσουν να συμβάλλουν θετικά με την εκτόξευση μελλοντικών διαστημικών αποστολών, κατασκευασμένοι για έναν και μόνο στόχο, την προστασία του πλανήτη μας με ότι αυτό συνεπάγεται.

Το έργο “ASTARTE” υλοποιείται από το Εργαστήριο Γεωδαισίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και εντάσσεται στα πεδία έρευνας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ το οποίο έχει δημιουργηθεί μέσω του έργου ‘EXCELSIOR’ HORIZON 2020 TEAMING.

Για περαιτέρω ενημέρωση σε σχέση με τα επόμενα βήματα και τους στόχους του προγράμματος:

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

http://astarte.cut.ac.cy/project/

Εγγραφείτε στη σελίδα του προγράμματος στο Facebook:

https://www.facebook.com/pg/astarte.project/

Ακολουθήστε τις δραστηριότητες του προγράμματος στο Twitter:

https://twitter.com/ASTARTE_project