Νέα πανευρωπαϊκή έρευνα δημιουργεί τον πρώτο τυποποιημένο χάρτη ανεπάρκειας ιωδίου στην Ευρώπη


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μαζί με άλλα πανεπιστήμια και Ινστιτούτα της Ευρώπης δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής τους έρευνας στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Thyroid (IF 7.78). Η μελέτη του CII για τα επίπεδα ιωδίου σε ενήλικες γυναίκες της Κύπρου συμπεριλήφθηκε μαζί με αντίστοιχες μελέτες από 22 άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για τη δημιουργία του πρώτου τυποποιημένου χάρτη αποτυπώνοντας τα επίπεδα ανεπάρκειας ιωδίου στις χώρες της Ευρώπης. Το ιώδιο είναι απαραίτητο ιχνοστοιχείο για την παραγωγή ορμονών του θυρεοειδή και τυχόν ανεπάρκεια ιωδίου μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην εύρυθμη λειτουργία του θυρεοειδή αδένα. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ιώδιο για την ομαλή ανάπτυξη του εγκεφάλου, ειδικά σε έμβρυα και παιδιά και μελέτες συσχέτισαν την ανεπάρκεια ιωδίου, ειδικά κατά την εγκυμοσύνη και παιδική ηλικία, με αυξημένο ρίσκο εμφάνισης νευροδιανοητικών διαταραχών σε παιδιά.

Σκοπός της μελέτης ήταν να παρουσιάσει ένα τυποποιημένο χάρτη για την κατάσταση των μέσων επιπέδων ιωδίου σε Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Χρησιμοποιώντας αυτό τον χάρτη σαν οδηγό, θα μπορεί να ρυθμιστεί η ανάγκη συμπληρωματικής πρόσληψης ιωδίου σε πληθυσμούς όπου παρατηρείται ανεπάρκεια ιωδίου. Η ανεπάρκεια ιωδίου υφίσταται όταν η μέση συγκέντρωση ιωδίου στα ούρα είναι <100 μg/L σε ενήλικες και παιδιά, ενώ σε εγκυμονούσες <150 μg/L.

Τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής έρευνας έδειξαν ότι:

I.          Μόνο σε 1 (6%) από τις 16 μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε μαθητές, παρατηρήθηκε ανεπάρκεια ιωδίου.

II.         Περίπου στις μισές (54%) από τις 13 μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε ενήλικες, παρατηρήθηκε ανεπάρκεια ιωδίου (μια μελέτη εξ αυτών διενεργήθηκε στην Κύπρο).

III.        Στις πλείστες (64%) από τις 11 μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε εγκυμονούσες γυναίκες, παρατηρήθηκε ανεπάρκεια ιωδίου.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την έρευνα:

• Διαβάστε τις τεχνικές λεπτομέρειες της δημοσίευσης στο ερευνητικό περιοδικό Thyroid: https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/thy.2019.0353

• Επικοινωνήστε με την ερευνητική ομάδα: email: konstantinos.makris@cut.ac.cy, τηλέφωνο: 25002398.

Πρόσφατα άρθρα

5ο Eνημερωτικό δελτίο LIFE ΜΗΔΕΙΑ

5ο Eνημερωτικό δελτίο LIFE ΜΗΔΕΙΑ

AΙΓΙΣ: Ανάπτυξη εφυούς συστήματος για καλύτερη απόκριση σε περίπτωση καταστροφής

AΙΓΙΣ: Ανάπτυξη εφυούς συστήματος για καλύτερη απόκριση σε περίπτωση καταστροφής

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Πρόσκληση σε Διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος Media Lab

Το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μαζί με άλλα πανεπιστήμια και Ινστιτούτα της Ευρώπης δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής τους έρευνας στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Thyroid (IF 7.78). Η μελέτη του CII για τα επίπεδα ιωδίου σε ενήλικες γυναίκες της Κύπρου συμπεριλήφθηκε μαζί με αντίστοιχες μελέτες από 22 άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για τη δημιουργία του πρώτου τυποποιημένου χάρτη αποτυπώνοντας τα επίπεδα ανεπάρκειας ιωδίου στις χώρες της Ευρώπης. Το ιώδιο είναι απαραίτητο ιχνοστοιχείο για την παραγωγή ορμονών του θυρεοειδή και τυχόν ανεπάρκεια ιωδίου μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στην εύρυθμη λειτουργία του θυρεοειδή αδένα. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ιώδιο για την ομαλή ανάπτυξη του εγκεφάλου, ειδικά σε έμβρυα και παιδιά και μελέτες συσχέτισαν την ανεπάρκεια ιωδίου, ειδικά κατά την εγκυμοσύνη και παιδική ηλικία, με αυξημένο ρίσκο εμφάνισης νευροδιανοητικών διαταραχών σε παιδιά.

Σκοπός της μελέτης ήταν να παρουσιάσει ένα τυποποιημένο χάρτη για την κατάσταση των μέσων επιπέδων ιωδίου σε Ευρωπαϊκούς πληθυσμούς. Χρησιμοποιώντας αυτό τον χάρτη σαν οδηγό, θα μπορεί να ρυθμιστεί η ανάγκη συμπληρωματικής πρόσληψης ιωδίου σε πληθυσμούς όπου παρατηρείται ανεπάρκεια ιωδίου. Η ανεπάρκεια ιωδίου υφίσταται όταν η μέση συγκέντρωση ιωδίου στα ούρα είναι <100 μg/L σε ενήλικες και παιδιά, ενώ σε εγκυμονούσες <150 μg/L.

Τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής έρευνας έδειξαν ότι:

I.          Μόνο σε 1 (6%) από τις 16 μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε μαθητές, παρατηρήθηκε ανεπάρκεια ιωδίου.

II.         Περίπου στις μισές (54%) από τις 13 μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε ενήλικες, παρατηρήθηκε ανεπάρκεια ιωδίου (μια μελέτη εξ αυτών διενεργήθηκε στην Κύπρο).

III.        Στις πλείστες (64%) από τις 11 μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε εγκυμονούσες γυναίκες, παρατηρήθηκε ανεπάρκεια ιωδίου.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την έρευνα:

• Διαβάστε τις τεχνικές λεπτομέρειες της δημοσίευσης στο ερευνητικό περιοδικό Thyroid: https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/thy.2019.0353

• Επικοινωνήστε με την ερευνητική ομάδα: email: konstantinos.makris@cut.ac.cy, τηλέφωνο: 25002398.