Εναρκτήρια συνάντηση του έργου FeSTEM του Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής


Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ FeSTEM (Female Empowerment in Science, Technology, Engineering and Mathematics in Higher Education) στις 30-31 Ιανουαρίου, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο πρόγραμμα FeSTEM, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμμετέχουν 6 εταίροι από 5 χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Σλοβενία). Την Κύπρο εκπροσωπεί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής (http://www.socialcomputing.eu), το οποίο είναι υπεύθυνο για το συντονισμό του προγράμματος, με επιστημονική υπεύθυνο την Δρ.  Αντιγόνη Παρμαξή. Στο έργο συμμετέχουν από πλευράς του Tεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, η Επίκουρη Καθηγήτρια Άντρη Ιωάννου και ο Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης. Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται ότι θα συμβάλουν καθοριστικά ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς να αυξήσουν σημαντικά τη διεθνή τους απήχηση στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, επιτυγχάνοντας σχετικές δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια του χώρου ενδιαφέροντος.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πληροφορικής θα έχει συντονιστικό ρόλο στο διάρκειας δύο ετών έργο. Στο έργο FeSTEM μαζί με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο συμμετέχουν επίσης κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα με διακεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς των επιστημών και της εκπαίδευσης: το εργαστήριο Smart Mobile Interactive Learning Environments (SMILE, http://smile.uom.gr/) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το ερευνητικό κέντρο CESIE (https://cesie.org/en/), o εκπαιδευτικός οργανισμός Geoss (www.ic-geoss.si) καθώς και δύο επιχειρήσεις: Magenta Consultoria (www.magentaconsultoria.com) και ARIS (http://www.ariscy.com/).

Κύριος στόχος του έργου FeSTEM είναι η προώθηση μιας καινοτόμας παιδαγωγικής μεθόδου που θα επιτρέψει στους φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να χρησιμοποιούν παραδοσιακά και υπολογιστικά πλούσια μέσα για να δημιουργήσουν κοινά εκθέματα που θα λειτουργούν ως πρότυπα καθοδήγησης για την ενθάρρυνση των γυναικών να  παραμένουν ενεργές στους τομείς των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM).

Η καινοτομία του έργου έγκειται στις δραστηριότητες του έργου οι οποίες περιλαμβάνουν παραδοσιακά και υπολογιστικά πλούσια μέσα μέσω των οποίων οι φοιτητές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν επιτυχημένα μοντέλα γυναικών. 

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε σχέση με τη φιλοσοφία και τους στόχους του προγράμματος. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να οριστικοποιήσουν το πλαίσιο εργασίας και τα χρονοδιαγράμματα του προγράμματος, ενώ παράλληλα συζητήσαν και ανταλλάξαν απόψεις, εστιάζοντας στη βέλτιστη διεκπεραίωση των στόχων του ευρωπαϊκού προγράμματος.

Για περαιτέρω ενημέρωση σε σχέση με τα επόμενα βήματα του προγράμματος:

Εγγραφείτε στη σελίδα του προγράμματος στο Facebook https://www.facebook.com/festemeuproject/

Ακολουθήστε τις δραστηριότητες του προγράμματος στο Twitter: @festemeuproject

Πρόσφατα άρθρα

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών για διδασκαλία και εξάσκηση στους τομείς της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διεθνής συνάντηση εργασίας ερευνητών για διδασκαλία και εξάσκηση στους τομείς της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και Μαρωνιτικής κοινότητας της Κύπρου

Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου και Μαρωνιτικής κοινότητας της Κύπρου

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

STEAM (Sea Traffic Management in the Eastern Mediterranean) - Ενημερωτικό Δελτίο

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ FeSTEM (Female Empowerment in Science, Technology, Engineering and Mathematics in Higher Education) στις 30-31 Ιανουαρίου, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο πρόγραμμα FeSTEM, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμμετέχουν 6 εταίροι από 5 χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Σλοβενία). Την Κύπρο εκπροσωπεί το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του Κέντρου Κοινωνικής Πληροφορικής (http://www.socialcomputing.eu), το οποίο είναι υπεύθυνο για το συντονισμό του προγράμματος, με επιστημονική υπεύθυνο την Δρ.  Αντιγόνη Παρμαξή. Στο έργο συμμετέχουν από πλευράς του Tεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, η Επίκουρη Καθηγήτρια Άντρη Ιωάννου και ο Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης. Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται ότι θα συμβάλουν καθοριστικά ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς να αυξήσουν σημαντικά τη διεθνή τους απήχηση στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, επιτυγχάνοντας σχετικές δημοσιεύσεις σε κορυφαία επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια του χώρου ενδιαφέροντος.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πληροφορικής θα έχει συντονιστικό ρόλο στο διάρκειας δύο ετών έργο. Στο έργο FeSTEM μαζί με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο συμμετέχουν επίσης κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα με διακεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα στους τομείς των επιστημών και της εκπαίδευσης: το εργαστήριο Smart Mobile Interactive Learning Environments (SMILE, http://smile.uom.gr/) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το ερευνητικό κέντρο CESIE (https://cesie.org/en/), o εκπαιδευτικός οργανισμός Geoss (www.ic-geoss.si) καθώς και δύο επιχειρήσεις: Magenta Consultoria (www.magentaconsultoria.com) και ARIS (http://www.ariscy.com/).

Κύριος στόχος του έργου FeSTEM είναι η προώθηση μιας καινοτόμας παιδαγωγικής μεθόδου που θα επιτρέψει στους φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να χρησιμοποιούν παραδοσιακά και υπολογιστικά πλούσια μέσα για να δημιουργήσουν κοινά εκθέματα που θα λειτουργούν ως πρότυπα καθοδήγησης για την ενθάρρυνση των γυναικών να  παραμένουν ενεργές στους τομείς των επιστημών, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM).

Η καινοτομία του έργου έγκειται στις δραστηριότητες του έργου οι οποίες περιλαμβάνουν παραδοσιακά και υπολογιστικά πλούσια μέσα μέσω των οποίων οι φοιτητές της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν επιτυχημένα μοντέλα γυναικών. 

Στο πλαίσιο της εναρκτήριας συνάντησης πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις σε σχέση με τη φιλοσοφία και τους στόχους του προγράμματος. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να οριστικοποιήσουν το πλαίσιο εργασίας και τα χρονοδιαγράμματα του προγράμματος, ενώ παράλληλα συζητήσαν και ανταλλάξαν απόψεις, εστιάζοντας στη βέλτιστη διεκπεραίωση των στόχων του ευρωπαϊκού προγράμματος.

Για περαιτέρω ενημέρωση σε σχέση με τα επόμενα βήματα του προγράμματος:

Εγγραφείτε στη σελίδα του προγράμματος στο Facebook https://www.facebook.com/festemeuproject/

Ακολουθήστε τις δραστηριότητες του προγράμματος στο Twitter: @festemeuproject