Το Art + Design: elearning lab (Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών) φιλοξενεί δύο εκδηλώσεις που παρουσιάζει η Dr. Ana Margarida Ferreira


Νέα-Ανακοινώσεις

1. Τίτλος Εργαστηρίου (Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019, 9 π.μ. - 12 μ.μ., Αίθουσα EAT, Κτίριο Roussos): "Δημιουργία εκπαιδευτικών τέρατων σχεδίασης; Σχεδιάζοντας μελλοντικά σενάρια μέσω του πρίσματος Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs)

Με βάση την προϋπόθεση ότι οι σχεδιαστές έχουν σημαντικό ρόλο ως παράγοντες αλλαγής και θα μπορούσαν να είναι δημιουργοί ενός πιο ευτυχισμένου μέλλοντος εάν είναι αρκετά εξειδικευμένοι για να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα, την πολυπλοκότητα και τα πολύπλοκα προβλήματα με καινοτόμο και διεπιστημονικό τρόπο, το εργαστήριο θα διερευνήσει και θα ανοίξει συζήτηση των δεξιοτήτων, των μεθόδων και των εταιρικών σχέσεων για το σχεδιασμό που χρειάζεται για να επιτευχθεί μια τέτοια αλλαγή. Με συμμετοχικό τρόπο και μέσω του SDG, θα εξεταστεί το πώς η σχεδίαση της εκπαίδευσης θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στην προετοιμασία της μελλοντικής γενιάς σχεδιαστών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κοινωνικής καινοτομίας και αειφορίας. Σε ένα προηγούμενο και παρόμοιο εργαστήριο στην  Ισπανίας τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές κατανοούν το μέλλον του σχεδιασμού και τις δυνατότητες βελτίωσης σε ένα σύστημα που αγωνίζεται να είναι ανθεκτικό και να ανταποκρίνεται με ταχύτερο ρυθμό σε κοινωνικές.

Λεξεις-κλειδιά: Σχεδιαστική Εκπαίδευση, Συμμετοχική Προσέγγιση, Κοινωνική Καινοτομία, Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης, Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

2. Τίτλος διάλεξης (Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, 9 π.μ. - 12 μ.μ., Αίθουσα EAT, κτίριο Roussos): "Ο συμμετοχικός σχεδιασμός μας κάνει ισχυρούς. Διεπιστημονικές και ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων: μετανάστες, πρόσφυγες και άλλες περιπτωσιολογικές μελέτες".

Σύμφωνα με την παρουσίαση του περασμένου έτους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα παρουσιάσουμε και θα συζητήσουμε μερικές μελέτες περιπτώσεων που αναπτύχθηκαν από πορτογάλους φοιτητές από το πανεπιστήμιο IADE (Πορτογαλία) με συνεργατικό και διεπιστημονικό τρόπο. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων σε πολύπλοκα σύγχρονα προβλήματα και προβάλλοντας την αντοχή των κοινοτήτων στο σύνολό τους, θα προκύψουν επίσης τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις της κλιμάκωσης αυτών των μοντέλων δράσης στην Κύπρο.

Λέξεις-κλειδιά: Σχεδιαστική Εκπαίδευση, Διεπιστημονικότητα, Σχεδιασμός, Προσέγγιση με Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνικές Προκλήσεις, Κοινωνική Καινοτομία, Αειφορία.


 

Πρόσφατα άρθρα

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Carotenoid research and applications in agro-food and health”

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Carotenoid research and applications in agro-food and health”

Η Κύπρος στο δρόμο του Διαστήματος, της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και της Παρατήρησης της Γης μέσω της δημιουργίας του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’ και του έργου ‘EXCELSIOR’ στη Λεμεσό

Η Κύπρος στο δρόμο του Διαστήματος, της Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και της Παρατήρησης της Γης μέσω της δημιουργίας του Κέντρου Αριστείας ‘Eratosthenes Centre of Excellence’ και του έργου ‘EXCELSIOR’ στη Λεμεσό

Αποτίμηση Τετραετίας του έργου ORGANIKO LIFE+

Αποτίμηση Τετραετίας του έργου ORGANIKO LIFE+

Αποτίμηση Τετραετίας του έργου ORGANIKO LIFE+

1. Τίτλος Εργαστηρίου (Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019, 9 π.μ. - 12 μ.μ., Αίθουσα EAT, Κτίριο Roussos): "Δημιουργία εκπαιδευτικών τέρατων σχεδίασης; Σχεδιάζοντας μελλοντικά σενάρια μέσω του πρίσματος Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (SDGs)

Με βάση την προϋπόθεση ότι οι σχεδιαστές έχουν σημαντικό ρόλο ως παράγοντες αλλαγής και θα μπορούσαν να είναι δημιουργοί ενός πιο ευτυχισμένου μέλλοντος εάν είναι αρκετά εξειδικευμένοι για να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα, την πολυπλοκότητα και τα πολύπλοκα προβλήματα με καινοτόμο και διεπιστημονικό τρόπο, το εργαστήριο θα διερευνήσει και θα ανοίξει συζήτηση των δεξιοτήτων, των μεθόδων και των εταιρικών σχέσεων για το σχεδιασμό που χρειάζεται για να επιτευχθεί μια τέτοια αλλαγή. Με συμμετοχικό τρόπο και μέσω του SDG, θα εξεταστεί το πώς η σχεδίαση της εκπαίδευσης θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο στην προετοιμασία της μελλοντικής γενιάς σχεδιαστών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων κοινωνικής καινοτομίας και αειφορίας. Σε ένα προηγούμενο και παρόμοιο εργαστήριο στην  Ισπανίας τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές κατανοούν το μέλλον του σχεδιασμού και τις δυνατότητες βελτίωσης σε ένα σύστημα που αγωνίζεται να είναι ανθεκτικό και να ανταποκρίνεται με ταχύτερο ρυθμό σε κοινωνικές.

Λεξεις-κλειδιά: Σχεδιαστική Εκπαίδευση, Συμμετοχική Προσέγγιση, Κοινωνική Καινοτομία, Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης, Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

2. Τίτλος διάλεξης (Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, 9 π.μ. - 12 μ.μ., Αίθουσα EAT, κτίριο Roussos): "Ο συμμετοχικός σχεδιασμός μας κάνει ισχυρούς. Διεπιστημονικές και ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων: μετανάστες, πρόσφυγες και άλλες περιπτωσιολογικές μελέτες".

Σύμφωνα με την παρουσίαση του περασμένου έτους στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα παρουσιάσουμε και θα συζητήσουμε μερικές μελέτες περιπτώσεων που αναπτύχθηκαν από πορτογάλους φοιτητές από το πανεπιστήμιο IADE (Πορτογαλία) με συνεργατικό και διεπιστημονικό τρόπο. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων σε πολύπλοκα σύγχρονα προβλήματα και προβάλλοντας την αντοχή των κοινοτήτων στο σύνολό τους, θα προκύψουν επίσης τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις της κλιμάκωσης αυτών των μοντέλων δράσης στην Κύπρο.

Λέξεις-κλειδιά: Σχεδιαστική Εκπαίδευση, Διεπιστημονικότητα, Σχεδιασμός, Προσέγγιση με Ανθρώπινο Δυναμικό, Κοινωνικές Προκλήσεις, Κοινωνική Καινοτομία, Αειφορία.