Ερευνητικό πρόγραμμα ΤΕΠΑΚ για αλιευτικό τουρισμό TΟURISMED


Νέα-Ανακοινώσεις

Στην τελική συνάντηση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα TΟURISMED που πραγματοποιήθηκε στην Σικελία της Ιταλίας παρουσιάστηκαν τα τελικά αποτελέσματα όλων των εταίρων. Το TΟURISMED είχε σαν στόχο τη δοκιμή ενός επιχειρηματικού μοντέλου για την προώθηση του αλιευτικού τουρισμού στις παράκτιες περιοχές της Ιταλίας, Κύπρου, Ελλάδας, Αλβανίας, Γαλλίας και Ισπανίας με σκοπό μια βιώσιμη προσέγγιση του τουρισμού, προάγοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος και την παραδοσιακή κουλτούρα στις περιοχές της Μεσογείου. Οι αναμενόμενες αλλαγές που προτάθηκαν θα επιφέρουν την αύξηση του εισοδήματος των ψαράδων που ασχολούνται με παραδοσιακές μεθόδους αλιείας, όπως επίσης και την καλύτερη αξιοποίηση της παράκτιάς κληρονομιάς και των ντόπιων θαλασσινών φαγητών.

Ο αλιευτικός τουρισμός  προβλέπεται ότι θα συντείνει στην προώθηση της μεσογειακής πολιτιστικής κληρονομιάς της θάλασσας, με την προαγωγή τοπικών προϊόντων και παραδόσεων.
Αν και αρκετές από αυτές τις περιοχές αλιείας βρίσκονται κοντά σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, εντούτοις τα πλεονεκτήματα της τουριστικής ανάπτυξης συνήθως δεν φτάνουν στις αλιευτικές κοινότητες, οι οποίες και  περιθωριοποιούνται. Ο αλιευτικός τουρισμός θα δώσει τη δυνατότητα σύνδεσης των τουριστών με τις τοπικές κοινότητες προσφέροντας ξεχωριστές εμπειρίες τόσο στους πελάτες όσο και στους φορείς εκμετάλλευσης.

Η οικονομική κατάσταση των αλιευτικών κοινοτήτων μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά στις περιοχές αυτές με αυτή τη πρακτική με τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς. Ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν νέες πηγές εισοδήματος για τους αλιείς και επομένως ο αλιευτικός τουρισμός ενδέχεται να εμποδίσει τους νέους επαγγελματίες από το να αποσυρθούν από αυτό τον τομέα.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υλοποιήθηκε πιλοτική δοκιμή για την αξιολόγηση του εν λόγω μοντέλου σε έξι παράκτιες περιοχές (δύο στην Ιταλία, και μια στην Γαλλία, Ελλάδα, Αλβανία και Ισπανία). Για το σκοπό αυτό συμπεριλήφθηκαν εθελοντές αλιείς σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή τουριστικών δρομολογίων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς τουρισμού. Οι αλιείς εκπαιδεύτηκαν ώστε να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη χρήση κατάλληλων μεθόδων αλιείας που δεν βλάπτουν τους θαλάσσιους πόρους. Στην Κύπρο δεν υλοποιήθηκαν πιλοτικές δοκιμές διότι ακόμη δεν υπάρχει νομοθεσία που διέπει τον αλιευτικό τουρισμό

Το τελικό μοντέλο θα προωθηθεί μέσω διαδικτυακών εργαλείων σε πελάτες που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια τουριστική επιχείρηση. Έχει δημιουργηθεί ένας διαδραστικός χάρτης δρομολογίων που θα χρησιμοποιηθεί για να προσεγγίσει τους τουρίστες. Η προσφορά του τουρισμού θα εμπλουτιστεί με τη διάθεση των νέων προϊόντων και δρομολογίων που θα επικεντρωθούν στις αλιευτικές δραστηριότητες ως μέσο σύνδεσης των τουριστών με την πραγματική ζωή και τις παραδόσεις των ψαράδων.

Δημιουργήθηκε δικτυακή πύλη που συγκεντρώνει και προωθεί τις δραστηριότητες σχετικά με τον αλιευτικό τουρισμό στη Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας την κοινωνική και πολιτιστική αξία της αλιευτικής κληρονομιάς. Η δικτυακή πύλη δημιουργήθηκε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ. Η δικτυακή πύλη που είναι τύπου “crowdsourcing” θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση πακέτων αλιευτικού τουρισμού και στην παροχή τεχνικών συμβουλών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την υλοποίηση ενός επιχειρηματικού μοντέλου σχετικά με τον αλιευτικό τουρισμό.

Το πρόγραμμα TURISMED που χρηματοδοτείται με 2.1 εκατομμύρια Ευρώ από το πρόγραμμα INTERREG MODULAR είναι μία συνεργασία μεταξύ φορέων από Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Αλβανία, Ελλάδα και Κύπρο.  

Πρόσφατα άρθρα

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ βρίσκεται στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ βρίσκεται στις θέσεις 101-150 με τα καλύτερα Τμήματα Νοσηλευτικής διεθνώς

Ανάπτυξη εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για την συμμετοχή του κοινού σε θέματα πολεοδομίας

Ανάπτυξη εφαρμογής Επαυξημένης Πραγματικότητας για την συμμετοχή του κοινού σε θέματα πολεοδομίας

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας

Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Ελληνικής Τράπεζας

Στην τελική συνάντηση για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα TΟURISMED που πραγματοποιήθηκε στην Σικελία της Ιταλίας παρουσιάστηκαν τα τελικά αποτελέσματα όλων των εταίρων. Το TΟURISMED είχε σαν στόχο τη δοκιμή ενός επιχειρηματικού μοντέλου για την προώθηση του αλιευτικού τουρισμού στις παράκτιες περιοχές της Ιταλίας, Κύπρου, Ελλάδας, Αλβανίας, Γαλλίας και Ισπανίας με σκοπό μια βιώσιμη προσέγγιση του τουρισμού, προάγοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση του θαλάσσιου οικοσυστήματος και την παραδοσιακή κουλτούρα στις περιοχές της Μεσογείου. Οι αναμενόμενες αλλαγές που προτάθηκαν θα επιφέρουν την αύξηση του εισοδήματος των ψαράδων που ασχολούνται με παραδοσιακές μεθόδους αλιείας, όπως επίσης και την καλύτερη αξιοποίηση της παράκτιάς κληρονομιάς και των ντόπιων θαλασσινών φαγητών.

Ο αλιευτικός τουρισμός  προβλέπεται ότι θα συντείνει στην προώθηση της μεσογειακής πολιτιστικής κληρονομιάς της θάλασσας, με την προαγωγή τοπικών προϊόντων και παραδόσεων.
Αν και αρκετές από αυτές τις περιοχές αλιείας βρίσκονται κοντά σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, εντούτοις τα πλεονεκτήματα της τουριστικής ανάπτυξης συνήθως δεν φτάνουν στις αλιευτικές κοινότητες, οι οποίες και  περιθωριοποιούνται. Ο αλιευτικός τουρισμός θα δώσει τη δυνατότητα σύνδεσης των τουριστών με τις τοπικές κοινότητες προσφέροντας ξεχωριστές εμπειρίες τόσο στους πελάτες όσο και στους φορείς εκμετάλλευσης.

Η οικονομική κατάσταση των αλιευτικών κοινοτήτων μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά στις περιοχές αυτές με αυτή τη πρακτική με τον εμπλουτισμό της τουριστικής προσφοράς. Ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν νέες πηγές εισοδήματος για τους αλιείς και επομένως ο αλιευτικός τουρισμός ενδέχεται να εμποδίσει τους νέους επαγγελματίες από το να αποσυρθούν από αυτό τον τομέα.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υλοποιήθηκε πιλοτική δοκιμή για την αξιολόγηση του εν λόγω μοντέλου σε έξι παράκτιες περιοχές (δύο στην Ιταλία, και μια στην Γαλλία, Ελλάδα, Αλβανία και Ισπανία). Για το σκοπό αυτό συμπεριλήφθηκαν εθελοντές αλιείς σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή τουριστικών δρομολογίων σε συνεργασία με τοπικούς φορείς τουρισμού. Οι αλιείς εκπαιδεύτηκαν ώστε να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στη χρήση κατάλληλων μεθόδων αλιείας που δεν βλάπτουν τους θαλάσσιους πόρους. Στην Κύπρο δεν υλοποιήθηκαν πιλοτικές δοκιμές διότι ακόμη δεν υπάρχει νομοθεσία που διέπει τον αλιευτικό τουρισμό

Το τελικό μοντέλο θα προωθηθεί μέσω διαδικτυακών εργαλείων σε πελάτες που επιθυμούν να δημιουργήσουν μια τουριστική επιχείρηση. Έχει δημιουργηθεί ένας διαδραστικός χάρτης δρομολογίων που θα χρησιμοποιηθεί για να προσεγγίσει τους τουρίστες. Η προσφορά του τουρισμού θα εμπλουτιστεί με τη διάθεση των νέων προϊόντων και δρομολογίων που θα επικεντρωθούν στις αλιευτικές δραστηριότητες ως μέσο σύνδεσης των τουριστών με την πραγματική ζωή και τις παραδόσεις των ψαράδων.

Δημιουργήθηκε δικτυακή πύλη που συγκεντρώνει και προωθεί τις δραστηριότητες σχετικά με τον αλιευτικό τουρισμό στη Μεσόγειο, υπογραμμίζοντας την κοινωνική και πολιτιστική αξία της αλιευτικής κληρονομιάς. Η δικτυακή πύλη δημιουργήθηκε από το τμήμα Ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ. Η δικτυακή πύλη που είναι τύπου “crowdsourcing” θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση πακέτων αλιευτικού τουρισμού και στην παροχή τεχνικών συμβουλών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την υλοποίηση ενός επιχειρηματικού μοντέλου σχετικά με τον αλιευτικό τουρισμό.

Το πρόγραμμα TURISMED που χρηματοδοτείται με 2.1 εκατομμύρια Ευρώ από το πρόγραμμα INTERREG MODULAR είναι μία συνεργασία μεταξύ φορέων από Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Αλβανία, Ελλάδα και Κύπρο.