Συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ σε πρόγραμμα επεξεργασίας βιοαποβλήτων


Νέα-Ανακοινώσεις

Συμπληρώθηκαν ήδη με επιτυχία οι πρώτοι 12 μήνες της Πράξης ACUA (Autonomous Composting units for Urban Areas) η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 15%.

Το ACUA είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020» και υλοποιείτε με τη συμμετοχή των Δήμων Λεμεσού, Ηρακλείου, Ρόδου και των πανεπιστημίων Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ΤΕΙ Κρήτης ως επικεφαλής εταίρος.

Στόχος του έργου ACUA είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό, με επίκεντρο την πολυκατοικία ή έναν μικρό αριθμό πολυκατοικιών ή χώρους μαζικής εστίασης,  ενός συστήματος διαλογής και συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων και επεξεργασίας τους στον ίδιο χώρο, χωρίς φυσικά τη δημιουργία της οποιασδήποτε όχλησης. Η επεξεργασία των βιοαποβλήτων θα γίνετε με τη χρήση Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών.

Σε όλους τους εμπλεκόμενους δήμους έχουν βρεθεί τα τελικά σημεία εγκατάστασης των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών και έχουν ήδη προκυρηχθεί οι διαγωνισμοί για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού. Σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Δήμο Λεμεσού έχουν επιλεγεί τρία σημεία. Τα σημεία βρίσκονται μέσα ή κοντά στο Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο του Δήμου όπου μπορεί να διατίθεται το παραγόμενο κομπόστ αλλά όπου και καθημερινά διέρχεται πλήθος κόσμου που θα ενημερώνεται για τη διαδικασία της κομποστοποίησης. Επιπλέον, τα σημεία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το Δημόσιο Κήπο όπου και πάλι μπορεί να διατίθεται το παραγόμενο προϊόν. Η προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού από τον Δήμο Λεμεσού έχει γίνει στο σύστημα e-procurement της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 2η Τεχνική συνάντηση του προγράμματος στο Δημαρχείο της Ρόδου όπου παρουσιάστηκαν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των δράσεων καθώς και ο προγραμματισμός-χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών δράσεων. Η εγκατάσταση των κομποστοποιητών αναμένετε να να γίνει στους πρώτους μήνες του επόμενου χρόνου.

Πρόσφατα άρθρα

Η UBER στο ΤΕΠΑΚ: νέοι ορίζοντες συνεργασίας

Η UBER στο ΤΕΠΑΚ: νέοι ορίζοντες συνεργασίας

Έναρξη μελέτης στο ΤΕΠΑΚ με θέμα τη διπολική διαταραχή

Έναρξη μελέτης στο ΤΕΠΑΚ με θέμα τη διπολική διαταραχή

Διάκριση της Διδακτορικής Φοιτήτριας Άννας Χατζηιωάννου

Διάκριση της Διδακτορικής Φοιτήτριας Άννας Χατζηιωάννου

Διάκριση της Διδακτορικής Φοιτήτριας Άννας Χατζηιωάννου

Συμπληρώθηκαν ήδη με επιτυχία οι πρώτοι 12 μήνες της Πράξης ACUA (Autonomous Composting units for Urban Areas) η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ) κατά 85% και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου κατά 15%.

Το ACUA είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020» και υλοποιείτε με τη συμμετοχή των Δήμων Λεμεσού, Ηρακλείου, Ρόδου και των πανεπιστημίων Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ΤΕΙ Κρήτης ως επικεφαλής εταίρος.

Στόχος του έργου ACUA είναι η ανάπτυξη μέσα στον αστικό ιστό, με επίκεντρο την πολυκατοικία ή έναν μικρό αριθμό πολυκατοικιών ή χώρους μαζικής εστίασης,  ενός συστήματος διαλογής και συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων και επεξεργασίας τους στον ίδιο χώρο, χωρίς φυσικά τη δημιουργία της οποιασδήποτε όχλησης. Η επεξεργασία των βιοαποβλήτων θα γίνετε με τη χρήση Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών.

Σε όλους τους εμπλεκόμενους δήμους έχουν βρεθεί τα τελικά σημεία εγκατάστασης των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών και έχουν ήδη προκυρηχθεί οι διαγωνισμοί για την προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού. Σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στο Δήμο Λεμεσού έχουν επιλεγεί τρία σημεία. Τα σημεία βρίσκονται μέσα ή κοντά στο Παραθαλάσσιο Πολυλειτουργικό Πάρκο του Δήμου όπου μπορεί να διατίθεται το παραγόμενο κομπόστ αλλά όπου και καθημερινά διέρχεται πλήθος κόσμου που θα ενημερώνεται για τη διαδικασία της κομποστοποίησης. Επιπλέον, τα σημεία βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από το Δημόσιο Κήπο όπου και πάλι μπορεί να διατίθεται το παραγόμενο προϊόν. Η προκήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού από τον Δήμο Λεμεσού έχει γίνει στο σύστημα e-procurement της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η 2η Τεχνική συνάντηση του προγράμματος στο Δημαρχείο της Ρόδου όπου παρουσιάστηκαν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των δράσεων καθώς και ο προγραμματισμός-χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών δράσεων. Η εγκατάσταση των κομποστοποιητών αναμένετε να να γίνει στους πρώτους μήνες του επόμενου χρόνου.