Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζουμε στις ιστοσελίδες της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Σχολή απαρτίζεται στην παρούσα φάση από δύο Τμήματα: Το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.

Η Σχολή μας καλύπτει γνωστικά αντικείμενα που βρίσκονται στην καρδιά των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων. Ο τομέας της γεωργίας και των τροφίμων αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, αφού καλείται να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες ενός αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού χωρίς να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήματα του πλανήτη. Εκτός από τη συμβολή της στην πρωτογενή παραγωγή και τη διατροφική ασφάλεια, η γεωργία συμβάλλει αποφασιστικά και στην περιβαλλοντική προστασία, εφόσον αποτρέπει τη διάβρωση των εδαφών και την ερημοποίηση.

Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, κυρίως σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών που είναι άμεσα συνυφασμένες με το βιοτικό μας επίπεδο, απαιτεί συνεργασία μεταξύ πολλών επιστημονικών κλάδων. Η Σχολή μας θεραπεύει γνωστικά αντικείμενα των θετικών και τεχνολογικών επιστημών όπως η χημεία, η φυσική, η μικροβιολογία, η τοξικολογία και η βιοτεχνολογία, με έμφαση στις περιβαλλοντικές και αγρονομικές πτυχές των επιστημών αυτών. Αναδεικνύουμε επίσης την οικονομική και διαχειριστική διάσταση των προβλημάτων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Τα αντικείμενα στα οποία εστιάζουμε βρίσκονται στον πυρήνα των «πράσινων επαγγελμάτων». Τόσο στην Κύπρο όσο και πανευρωπαϊκά, οργανισμοί απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης κατατάσσουν αυτούς τους τομείς μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων. Με τη συμμετοχή μας σε διεθνή ερευνητικά έργα και τη διοργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, στοχεύουμε να παρέχουμε στους φοιτητές μας τα απαραίτητα ερεθίσματα και την επαφή με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις. Διατηρούμε ζωντανούς δεσμούς με το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού δραστηριοποιούνται ως σύμβουλοι και συνεργάτες των αρχών του τόπου για τον σχεδιασμό περιβαλλοντικής, αγροτικής και ενεργειακής πολιτικής.

Παρά τις πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων μας, όπως προαναφέρθηκε, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Έχουμε επίγνωση ότι στο προβλεπτό μέλλον δεν θα υπάρχουν σταθερές και απόλυτα διασφαλισμένες θέσεις εργασίας. Γι’ αυτό, προσπαθούμε να παράσχουμε στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας ένα ευρύ φάσμα από βασικές γνώσεις, καθώς και εφόδια για κριτική σκέψη. Όσο και αν παλιώσουν οι τεχνολογικές μέθοδοι και τα πρακτικά «εργαλεία» ανάλυσης που μαθαίνουμε κατά την περίοδο των σπουδών μας, η προσαρμοστικότητα, η διάθεση για μάθηση και η επιθυμία να γίνει καλύτερος είναι παντοτινά εφόδια ζωής. Ευχόμαστε να μπορέσουμε αυτό να το μεταδώσουμε τόσο στον φοιτητικό μας πληθυσμό, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.

Θεόδωρος Ζαχαριάδης

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
Κοσμήτορας Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Χαιρετισμός Κοσμήτορα

Σας καλωσορίζουμε στις ιστοσελίδες της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Σχολή απαρτίζεται στην παρούσα φάση από δύο Τμήματα: Το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.

Η Σχολή μας καλύπτει γνωστικά αντικείμενα που βρίσκονται στην καρδιά των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων. Ο τομέας της γεωργίας και των τροφίμων αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία, αφού καλείται να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες ενός αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού χωρίς να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στην ανθρώπινη υγεία και τα οικοσυστήματα του πλανήτη. Εκτός από τη συμβολή της στην πρωτογενή παραγωγή και τη διατροφική ασφάλεια, η γεωργία συμβάλλει αποφασιστικά και στην περιβαλλοντική προστασία, εφόσον αποτρέπει τη διάβρωση των εδαφών και την ερημοποίηση.

Η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, κυρίως σε συνθήκες κλιματικών αλλαγών που είναι άμεσα συνυφασμένες με το βιοτικό μας επίπεδο, απαιτεί συνεργασία μεταξύ πολλών επιστημονικών κλάδων. Η Σχολή μας θεραπεύει γνωστικά αντικείμενα των θετικών και τεχνολογικών επιστημών όπως η χημεία, η φυσική, η μικροβιολογία, η τοξικολογία και η βιοτεχνολογία, με έμφαση στις περιβαλλοντικές και αγρονομικές πτυχές των επιστημών αυτών. Αναδεικνύουμε επίσης την οικονομική και διαχειριστική διάσταση των προβλημάτων που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

Τα αντικείμενα στα οποία εστιάζουμε βρίσκονται στον πυρήνα των «πράσινων επαγγελμάτων». Τόσο στην Κύπρο όσο και πανευρωπαϊκά, οργανισμοί απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης κατατάσσουν αυτούς τους τομείς μεταξύ των ταχύτερα αναπτυσσόμενων. Με τη συμμετοχή μας σε διεθνή ερευνητικά έργα και τη διοργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, στοχεύουμε να παρέχουμε στους φοιτητές μας τα απαραίτητα ερεθίσματα και την επαφή με τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις. Διατηρούμε ζωντανούς δεσμούς με το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού δραστηριοποιούνται ως σύμβουλοι και συνεργάτες των αρχών του τόπου για τον σχεδιασμό περιβαλλοντικής, αγροτικής και ενεργειακής πολιτικής.

Παρά τις πολύ καλές επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων μας, όπως προαναφέρθηκε, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Έχουμε επίγνωση ότι στο προβλεπτό μέλλον δεν θα υπάρχουν σταθερές και απόλυτα διασφαλισμένες θέσεις εργασίας. Γι’ αυτό, προσπαθούμε να παράσχουμε στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας ένα ευρύ φάσμα από βασικές γνώσεις, καθώς και εφόδια για κριτική σκέψη. Όσο και αν παλιώσουν οι τεχνολογικές μέθοδοι και τα πρακτικά «εργαλεία» ανάλυσης που μαθαίνουμε κατά την περίοδο των σπουδών μας, η προσαρμοστικότητα, η διάθεση για μάθηση και η επιθυμία να γίνει καλύτερος είναι παντοτινά εφόδια ζωής. Ευχόμαστε να μπορέσουμε αυτό να το μεταδώσουμε τόσο στον φοιτητικό μας πληθυσμό, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία.

Θεόδωρος Ζαχαριάδης

Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος
Κοσμήτορας Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος