Τελετή Βράβευσης των πρωτευσάντων φοιτητών/τριών στις γλώσσες Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ελληνικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Ρωσικής

    Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάασος Παπαδόπουλος, Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία

    09 Ιουνίου 2016        -Τελετή Βράβευσης των πρωτευσάντων φοιτητών/τριών στις γλώσσες Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ελληνικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Ρωσικής

2016-06-09
Τελετή Βράβευσης των πρωτευσάντων φοιτητών/τριών στις γλώσσες Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ελληνικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Ρωσικής
Τελετή Βράβευσης των πρωτευσάντων φοιτητών/τριών στις γλώσσες Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ελληνικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Ρωσικής