Μετάβαση στη κυκλική οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

    Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους

    27 Μαρτίου 2018       14:00 - 15;30Μετάβαση στη κυκλική οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Πρόσκληση 

2018-03-27T14:00
Μετάβαση στη κυκλική οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές
Μετάβαση στη κυκλική οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές
14:00