∆ιάλεξη με θέμα: «Οι εφημερίδες της εποχής για την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων - Χριστόδουλος Σώζος: Ο Ήρωας ∆ήμαρχος της Λεμεσού»

    Αμφιθέατρο 2, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    26 Φεβρουαρίου 2018       19:00 -∆ιάλεξη με θέμα: «Οι εφημερίδες της εποχής για την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων - Χριστόδουλος Σώζος: Ο Ήρωας ∆ήμαρχος της Λεμεσού»

Πρόσκληση

2018-02-26T19:00
∆ιάλεξη με θέμα: «Οι εφημερίδες της εποχής για την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων - Χριστόδουλος Σώζος: Ο Ήρωας ∆ήμαρχος της Λεμεσού»
∆ιάλεξη με θέμα: «Οι εφημερίδες της εποχής για την απελευθέρωση της πόλης των Ιωαννίνων - Χριστόδουλος Σώζος: Ο Ήρωας ∆ήμαρχος της Λεμεσού»
19:00