Ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός στην Κύπρο

    Αμφιθέατρο 1, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    13 Φεβρουαρίου 2018       19:00 -Ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός στην Κύπρο

Πρόσκληση 

2018-02-13T19:00
Ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός στην Κύπρο
Ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός στην Κύπρο
19:00