Παρουσίαση επιδοτούμενων προγραμμάτων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

    Αμφιθέατρο 1 Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    29 Ιανουαρίου 2018       11:00 - 14:00Παρουσίαση επιδοτούμενων προγραμμάτων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

2018-01-29T11:00
Παρουσίαση επιδοτούμενων προγραμμάτων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
Παρουσίαση επιδοτούμενων προγραμμάτων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
11:00