Η πολικότητα των λιποειδών και οι καρδιαγγειακές παθήσεις (CVDs)

    Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, Οδός Αθηνών

    11 Ιανουαρίου 2018       17:15 - 17:45Ομιλητής

Ιωάννης Ζαμπετάκης


Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων
Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων,
Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Πρόσκληση

Η πολικότητα των λιποειδών και οι καρδιαγγειακές παθήσεις (CVDs)

Ομιλητής

Ιωάννης Ζαμπετάκης


Αναπληρωτής Καθηγητής Χημείας Τροφίμων
Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων,
Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

Πρόσκληση

2018-01-11T17:15
Η πολικότητα των λιποειδών και οι καρδιαγγειακές παθήσεις (CVDs)
Η πολικότητα των λιποειδών και οι καρδιαγγειακές παθήσεις (CVDs)
17:15