Η χρήση των δονητικών φασματοσκοπικών τεχνικών υπερθύρου και Raman σε συνδυασμό με χημειομετρικές μεθόδους ως εργαλεία για την ανάλυση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

    Αμφιθέατρο 6, Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος

    11 Ιανουαρίου 2018       16:30 - 17:10Ομιλητής
Πέτρος Α. Ταραντίλης

Καθηγητής Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης Φυσικών Προϊόντων
του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόσκληση

Η χρήση των δονητικών φασματοσκοπικών τεχνικών υπερθύρου και Raman σε συνδυασμό με χημειομετρικές μεθόδους ως εργαλεία για την ανάλυση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Ομιλητής
Πέτρος Α. Ταραντίλης

Καθηγητής Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης Φυσικών Προϊόντων
του τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρόσκληση

2018-01-11T16:30
Η χρήση των δονητικών φασματοσκοπικών τεχνικών υπερθύρου και Raman σε συνδυασμό με χημειομετρικές μεθόδους ως εργαλεία για την ανάλυση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
Η χρήση των δονητικών φασματοσκοπικών τεχνικών υπερθύρου και Raman σε συνδυασμό με χημειομετρικές μεθόδους ως εργαλεία για την ανάλυση γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
16:30