Τελετή Αποφοίτησης των Σχολών: - Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Μηχανικής και Τεχνολογίας

    Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας»

    18 Ιουνίου 2024       19:30 -Τελετή Αποφοίτησης των Σχολών: - Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Μηχανικής και Τεχνολογίας

2024-06-18T19:30
Τελετή Αποφοίτησης των Σχολών: - Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Μηχανικής και Τεχνολογίας
Τελετή Αποφοίτησης των Σχολών: - Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Μηχανικής και Τεχνολογίας
19:30