Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών

    Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος (αμφ.1)

    01 Μαρτίου 2024       12:00 - 15:00Το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει τη διοργάνωση Έκθεσης Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, στο «Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος» (αμφ.1) από τις 12:00 έως τις 15:00.

Μάθε από κοντά όσα θέλεις να ξέρεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

Ασχέτως έτους σπουδών η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σου για τις διαδικασίες εισδοχής και καταληκτικές ημερομηνίες αιτήσεων είναι σημαντικές να τις γνωρίζουμε εκ των προτέρων.

Στην έκθεση συμμετέχουν:

-             ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

-             ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

-             ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

-             BRITISH COUNCIL

-             ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

-             ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

-             ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

-             ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

-             ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

-             ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

-             ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

-             ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

-             ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

-             ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

-             ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ/ EXCELSIOR Project

 


 

The Careers Office of the Cyprus University of Technology is pleased to announce the organisation of a Postgraduate Studies Exhibition.

The exhibition will take place on Thursday 29 of February, at the "Tassos Papadopoulos Building" from 12:00 PM to 15:00 PM.

Find out up what you need to know about postgraduate studies in Universities in Cyprus and abroad.

Regardless of the year of study, valid information about the admission procedures and application deadlines are important to be known in advance.

Participants:

-             Cyprus University of Technology

-             University of Cyprus

-             Language center- Cyprus University of Technology

-             BRITISH COUNCIL

-             Institut Français de Chypre

-             Embassy of Italy

-             Embassy of Sweden

-             Embassy of Finland

-             Embassy of Czech Republic 

-             Embassy of Japan

-             Embassy of Austria

-             Embassy of Ireland

-             Embassy of Poland

-             Cyprus Productivity Centre

-             ERATOSTHENES Centre of Excellence (ECoE)/ EXCELSIOR Project

Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει τη διοργάνωση Έκθεσης Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, στο «Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος» (αμφ.1) από τις 12:00 έως τις 15:00.

Μάθε από κοντά όσα θέλεις να ξέρεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Κύπρου και του εξωτερικού.

Ασχέτως έτους σπουδών η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση σου για τις διαδικασίες εισδοχής και καταληκτικές ημερομηνίες αιτήσεων είναι σημαντικές να τις γνωρίζουμε εκ των προτέρων.

Στην έκθεση συμμετέχουν:

-             ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

-             ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

-             ΚΕΝΤΡΟ ΓΛΩΣΣΩΝ- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

-             BRITISH COUNCIL

-             ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

-             ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

-             ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

-             ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

-             ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

-             ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ

-             ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ

-             ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ

-             ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

-             ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

-             ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ/ EXCELSIOR Project

 


 

The Careers Office of the Cyprus University of Technology is pleased to announce the organisation of a Postgraduate Studies Exhibition.

The exhibition will take place on Thursday 29 of February, at the "Tassos Papadopoulos Building" from 12:00 PM to 15:00 PM.

Find out up what you need to know about postgraduate studies in Universities in Cyprus and abroad.

Regardless of the year of study, valid information about the admission procedures and application deadlines are important to be known in advance.

Participants:

-             Cyprus University of Technology

-             University of Cyprus

-             Language center- Cyprus University of Technology

-             BRITISH COUNCIL

-             Institut Français de Chypre

-             Embassy of Italy

-             Embassy of Sweden

-             Embassy of Finland

-             Embassy of Czech Republic 

-             Embassy of Japan

-             Embassy of Austria

-             Embassy of Ireland

-             Embassy of Poland

-             Cyprus Productivity Centre

-             ERATOSTHENES Centre of Excellence (ECoE)/ EXCELSIOR Project

2024-03-01T12:00
Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών
Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών
12:00