Διαμορφώνοντας οικονομικά ανθεκτικά άτομα: Η σημασία της δια βίου μάθησης για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας

    Hilton Park, Λευκωσία

    23 Φεβρουαρίου 2024       08:30 - 13:30Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης  σας προσκαλεί σε ημερίδα με τίτλο «Διαμορφώνοντας οικονομικά ανθεκτικά άτομα: Η σημασία της δια βίου μάθησης για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου (08.30-13.30) στο ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία.

Στην ημερίδα θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «The (Decaying) Effects of Education on Financial Literacy and Financial Decision-Making» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και το Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» (EXCELLENCE/0421). Συντονίστρια του έργου είναι η Δρ. Άντρη Κυριζή και επιστημονικός υπεύθυνος ο Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου.

Το ερευνητικό έργο EduFinLit είχε ως στόχο τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην ενίσχυση του επιπέδου χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των ατόμων κατά τη διάρκεια ζωής τους. Συγκεκριμένα, η δειγματοληπτική έρευνα που διεξήχθη αναδεικνύει τη σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού ως δεξιότητα ζωής και ως εκ τούτου έχει ως στόχο να παρέχει βαθύτερη κατανόηση της σημασίας επανεκπαίδευσης των ατόμων έτσι ώστε η πρόσληψη των χρηματοοικονομικών γνώσεων και δεξιοτήτων να καταστεί αποτελεσματικότερη. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προτάσεις πολιτικής στο πλαίσιο της ένταξης της χρηματοοικονομικής παιδείας στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά κυρίως στο πλαίσιο των προγραμμάτων δια βιου μάθησης. Αυτό θα είχε θετικό αντίκτυπο στην προσωπική και οικονομική ευημερία των ατόμων και στην ανθεκτικότητά τους απέναντι σε εισοδηματικούς κλυδωνισμούς.

Θα ακολουθήσουν δύο πάνελ συζήτησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, όπως ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το CFA Society Cyprus, η ActionAid, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου που υλοποιούν δράσεις χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και προγράμματα δια βίου μάθησης.

Στην ημερίδα σύντομο χαιρετισμό θα απευθύνουν η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων (τον χαιρετισμό θα απευθύνει η κα. Σάβια Ορφανίδου), ο Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Δρ Κυπριανός Λούης) και ο Πρόεδρος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης (Δρ Χρήστος Σάββα).

Διαμορφώνοντας οικονομικά ανθεκτικά άτομα: Η σημασία της δια βίου μάθησης για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης  σας προσκαλεί σε ημερίδα με τίτλο «Διαμορφώνοντας οικονομικά ανθεκτικά άτομα: Η σημασία της δια βίου μάθησης για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου (08.30-13.30) στο ξενοδοχείο Hilton Park, Λευκωσία.

Στην ημερίδα θα γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου «The (Decaying) Effects of Education on Financial Literacy and Financial Decision-Making» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και το Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας» (EXCELLENCE/0421). Συντονίστρια του έργου είναι η Δρ. Άντρη Κυριζή και επιστημονικός υπεύθυνος ο Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου.

Το ερευνητικό έργο EduFinLit είχε ως στόχο τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στην ενίσχυση του επιπέδου χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των ατόμων κατά τη διάρκεια ζωής τους. Συγκεκριμένα, η δειγματοληπτική έρευνα που διεξήχθη αναδεικνύει τη σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού ως δεξιότητα ζωής και ως εκ τούτου έχει ως στόχο να παρέχει βαθύτερη κατανόηση της σημασίας επανεκπαίδευσης των ατόμων έτσι ώστε η πρόσληψη των χρηματοοικονομικών γνώσεων και δεξιοτήτων να καταστεί αποτελεσματικότερη. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προτάσεις πολιτικής στο πλαίσιο της ένταξης της χρηματοοικονομικής παιδείας στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά κυρίως στο πλαίσιο των προγραμμάτων δια βιου μάθησης. Αυτό θα είχε θετικό αντίκτυπο στην προσωπική και οικονομική ευημερία των ατόμων και στην ανθεκτικότητά τους απέναντι σε εισοδηματικούς κλυδωνισμούς.

Θα ακολουθήσουν δύο πάνελ συζήτησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων, όπως ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το CFA Society Cyprus, η ActionAid, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου που υλοποιούν δράσεις χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης και προγράμματα δια βίου μάθησης.

Στην ημερίδα σύντομο χαιρετισμό θα απευθύνουν η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων (τον χαιρετισμό θα απευθύνει η κα. Σάβια Ορφανίδου), ο Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Δρ Κυπριανός Λούης) και ο Πρόεδρος του Τμήματος Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης (Δρ Χρήστος Σάββα).

2024-02-23T08:30
Διαμορφώνοντας οικονομικά ανθεκτικά άτομα: Η σημασία της δια βίου μάθησης για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας
Διαμορφώνοντας οικονομικά ανθεκτικά άτομα: Η σημασία της δια βίου μάθησης για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής παιδείας
08:30