Ημερίδα Ενημέρωσης για το έργο GOOD

    Αίθουσα Κερύνεια, Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους, ΤΕΠΑΚ

    28 Νοεμβρίου 2023       17:00 - 18:00Το GOOD είναι ένα τετραετές έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Horizon Europe. Στόχος του GOOD είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου αγροοικολογικής διαχείρισης ζιζανίων που θα περιλαμβάνει οικοσυστήματα από 16 Living Labs LLs στην Ευρώπη, με στόχο τη βελτίωση της συν δημιουργίας γνώσης, της λήψης αποφάσεων από τους αγρότες και της αποδοχής των προσεγγίσεων αγροοικολογικής διαχείρισης ζιζανίων (Agroecological Weed Management AWM) από τους τελικούς χρήστες.

Ημερίδα Ενημέρωσης για το έργο GOOD

Το GOOD είναι ένα τετραετές έργο χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Horizon Europe. Στόχος του GOOD είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου αγροοικολογικής διαχείρισης ζιζανίων που θα περιλαμβάνει οικοσυστήματα από 16 Living Labs LLs στην Ευρώπη, με στόχο τη βελτίωση της συν δημιουργίας γνώσης, της λήψης αποφάσεων από τους αγρότες και της αποδοχής των προσεγγίσεων αγροοικολογικής διαχείρισης ζιζανίων (Agroecological Weed Management AWM) από τους τελικούς χρήστες.

2023-11-28T17:00
Ημερίδα Ενημέρωσης για το έργο GOOD
Ημερίδα Ενημέρωσης για το έργο GOOD
17:00