2023

   

    20 Νοεμβρίου 2024        -Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  11 - 17 Δεκεμβρίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  4 - 10 Δεκεμβρίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  27 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  20 - 26 Νοεμβρίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  16 -22 Οκτωβρίου 2023 - Αλλαγή ημερομηνίας εκδήλωσης Ανοικτές Πανεπιστημιακές Διαλέξεις ΤΕΠΑΚ στην Πάφο

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ: 9 - 15 Οκτωβρίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ: 2 - 8 Οκτωβρίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  18 -24 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  26 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ: 12 -18 Ιουνίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  29 Μαΐου - 4 Ιουνίου  2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  22- 28 Μαΐου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  15 - 21 Μαΐου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ: 8 - 14 Μαΐου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ: 2 - 7 Μαΐου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  3 - 9 Απριλίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  27 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ: 13 - 19 Μαρτίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ: 6 - 12 Μαρτίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  28 Φεβρουαρίου - 5 Μαρτίου 2023

 

2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  11 - 17 Δεκεμβρίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  4 - 10 Δεκεμβρίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  27 Νοεμβρίου - 3 Δεκεμβρίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  20 - 26 Νοεμβρίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  16 -22 Οκτωβρίου 2023 - Αλλαγή ημερομηνίας εκδήλωσης Ανοικτές Πανεπιστημιακές Διαλέξεις ΤΕΠΑΚ στην Πάφο

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ: 9 - 15 Οκτωβρίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ: 2 - 8 Οκτωβρίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  18 -24 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  26 Ιουνίου - 2 Ιουλίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ: 12 -18 Ιουνίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  29 Μαΐου - 4 Ιουνίου  2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  22- 28 Μαΐου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  15 - 21 Μαΐου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ: 8 - 14 Μαΐου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ: 2 - 7 Μαΐου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  3 - 9 Απριλίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  27 Μαρτίου - 2 Απριλίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ: 13 - 19 Μαρτίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ: 6 - 12 Μαρτίου 2023

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων ΤΕΠΑΚ:  28 Φεβρουαρίου - 5 Μαρτίου 2023

 

2024-11-20
2023