Σειρά σεμιναρίων από διακεκριμένους ομιλητές: Ενίσχυση φοιτητοκεντρικής μάθησης και διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

    Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας, ΤΕΠΑΚ, Πάφος

    15 Νοεμβρίου 2023       14:30 - 15:30Αυτή η ομιλία θα εμβαθύνει σε καινοτόμες στρατηγικές για την ενδυνάμωση των φοιτητών/τριών και τη βελτίωση των μαθησιακών τους εμπειριών. Θα παρουσιάσει επίσης μεθόδους για την ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης και διδασκαλίας  αναπτύσσοντας ένα δυναμικό περιβάλλον όπου οι φοιτητές/τριες ευδοκιμούν.

Ομιλήτρια: Sabine Hoidn, PD Dr, Πανεπιστήμιο St. Gallen, Ελβετία

Γλώσσα σεμιναρίου: Αγγλικά

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2023, 14:30 - 15:30

Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας, ΤΕΠΑΚ, Πάφος

*Ανοιχτό στο ευρύ κοινό

Για εγγραφή, πατήστε εδώ.

Σειρά σεμιναρίων από διακεκριμένους ομιλητές: Ενίσχυση φοιτητοκεντρικής μάθησης και διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Αυτή η ομιλία θα εμβαθύνει σε καινοτόμες στρατηγικές για την ενδυνάμωση των φοιτητών/τριών και τη βελτίωση των μαθησιακών τους εμπειριών. Θα παρουσιάσει επίσης μεθόδους για την ενίσχυση της φοιτητοκεντρικής μάθησης και διδασκαλίας  αναπτύσσοντας ένα δυναμικό περιβάλλον όπου οι φοιτητές/τριες ευδοκιμούν.

Ομιλήτρια: Sabine Hoidn, PD Dr, Πανεπιστήμιο St. Gallen, Ελβετία

Γλώσσα σεμιναρίου: Αγγλικά

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2023, 14:30 - 15:30

Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας, ΤΕΠΑΚ, Πάφος

*Ανοιχτό στο ευρύ κοινό

Για εγγραφή, πατήστε εδώ.

2023-11-15T14:30
Σειρά σεμιναρίων από διακεκριμένους ομιλητές: Ενίσχυση φοιτητοκεντρικής μάθησης και διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Σειρά σεμιναρίων από διακεκριμένους ομιλητές: Ενίσχυση φοιτητοκεντρικής μάθησης και διδασκαλίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
14:30