Εισαγωγή στην Υποβοηθούμενη από Υπολογιστή Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων (CAQDAS) μέσω της χρήσης του NVivo

    Αίθουσα 5, κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, ΤΕΠΑΚ

    08 Νοεμβρίου 2023       14:00 - 16:00Αυτό το σεμινάριο Ποιοτικής Έρευνας θα εισαγάγει τους συμμετέχοντες στην ποιοτική ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια υπολογιστή (CAQDAS), μέσω της χρήσης του NVivo, ενός προγράμματος λογισμικού που χρησιμοποιείται για ποιοτική έρευνα και έρευνα μικτών μεθόδων. Θα χωριστεί σε δύο κύρια μέρη, ξεκινώντας με μια γενικότερη επίδειξη εισαγωγής στο NVivo και ακολούθως προχωρώντας στο πιο πρακτικό μέρος, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στην εισαγωγή και κωδικοποίηση ποιοτικών δεδομένων. Πριν από το εργαστήριο θα δοθούν οδηγίες για το πώς να  εγκαταστήσουν το NVivo στη συσκευή τους. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά του NVivo, εστιάζοντας στο πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή και κωδικοποίηση δεδομένων που προέρχονται κυρίως από συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης και έρευνες. Οι συμμετέχοντες/ουσες παρακαλούνται να έχουν μαζί τους Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για το πρακτικό μέρος του εργαστηρίου. 

Ομιλήτρια: Δρ. Μαρία Βικτώρια Σουλέ, ερευνήτρια και διδάσκουσα της ισπανικής γλώσσας στο Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Γλώσσα σεμιναρίου: Αγγλικά

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2023

14:00 - 16:00

Αίθουσα 5, κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, ΤΕΠΑΚ - Λεμεσός

Για εγγραφή, πατήστε εδώ

Εισαγωγή στην Υποβοηθούμενη από Υπολογιστή Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων (CAQDAS) μέσω της χρήσης του NVivo

Αυτό το σεμινάριο Ποιοτικής Έρευνας θα εισαγάγει τους συμμετέχοντες στην ποιοτική ανάλυση δεδομένων με τη βοήθεια υπολογιστή (CAQDAS), μέσω της χρήσης του NVivo, ενός προγράμματος λογισμικού που χρησιμοποιείται για ποιοτική έρευνα και έρευνα μικτών μεθόδων. Θα χωριστεί σε δύο κύρια μέρη, ξεκινώντας με μια γενικότερη επίδειξη εισαγωγής στο NVivo και ακολούθως προχωρώντας στο πιο πρακτικό μέρος, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στην εισαγωγή και κωδικοποίηση ποιοτικών δεδομένων. Πριν από το εργαστήριο θα δοθούν οδηγίες για το πώς να  εγκαταστήσουν το NVivo στη συσκευή τους. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά του NVivo, εστιάζοντας στο πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή και κωδικοποίηση δεδομένων που προέρχονται κυρίως από συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης και έρευνες. Οι συμμετέχοντες/ουσες παρακαλούνται να έχουν μαζί τους Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για το πρακτικό μέρος του εργαστηρίου. 

Ομιλήτρια: Δρ. Μαρία Βικτώρια Σουλέ, ερευνήτρια και διδάσκουσα της ισπανικής γλώσσας στο Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Γλώσσα σεμιναρίου: Αγγλικά

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2023

14:00 - 16:00

Αίθουσα 5, κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος, ΤΕΠΑΚ - Λεμεσός

Για εγγραφή, πατήστε εδώ

2023-11-08T14:00
Εισαγωγή στην Υποβοηθούμενη από Υπολογιστή Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων (CAQDAS) μέσω της χρήσης του NVivo
Εισαγωγή στην Υποβοηθούμενη από Υπολογιστή Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων (CAQDAS) μέσω της χρήσης του NVivo
14:00