Αναπροσαρμογή δεξιοτήτων για την Πράσινη Μετάβαση

    Κέντρο Εκπαίδευσης "Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ" Κ.Ε.Π.Ο. ΛΤΔ

    23 Οκτωβρίου 2023       09:30 - 13:00Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και το ΚυκλΟΙΚΟδρόμιο σας προσκαλούν στην Ημερίδα «Αναπροσαρμογή δεξιοτήτων για την Πράσινη Μετάβαση» που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2023, η ώρα 9:30 π.μ., στο Κέντρο Εκπαίδευσης "Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ" Κ.Ε.Π.Ο. ΛΤΔ. Η Ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «BuildSkills Academy», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων.

Αναπροσαρμογή δεξιοτήτων για την Πράσινη Μετάβαση

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και το ΚυκλΟΙΚΟδρόμιο σας προσκαλούν στην Ημερίδα «Αναπροσαρμογή δεξιοτήτων για την Πράσινη Μετάβαση» που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2023, η ώρα 9:30 π.μ., στο Κέντρο Εκπαίδευσης "Ο ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ" Κ.Ε.Π.Ο. ΛΤΔ. Η Ημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «BuildSkills Academy», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ και της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων.

2023-10-23T09:30
Αναπροσαρμογή δεξιοτήτων για την Πράσινη Μετάβαση
Αναπροσαρμογή δεξιοτήτων για την Πράσινη Μετάβαση
09:30