Τελετή Εγκαινίων του Κτηρίου της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας

    Κτηρίου της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας

    31 Οκτωβρίου 2023       18:00 -Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Δήμος Πάφου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την Τελετή Εγκαινίων του Κτηρίου της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας.

Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Πέρας προσέλευσης: 5.45 μ.μ.

Π.Α. μέχρι τις 26 Οκτωβρίου στα τηλ.:

25002145 (ΤΕΠΑΚ), 26822218, 26822359 (Δήμος Πάφου)

Το Έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής “ΘΑλΕΙΑ 2021–2027” με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δήμου Πάφου.

Χορηγός Επικοινωνίας: ΡΙΚ

Πρόσκληση

Τελετή Εγκαινίων του Κτηρίου της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Δήμος Πάφου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την Τελετή Εγκαινίων του Κτηρίου της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας.

Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Πέρας προσέλευσης: 5.45 μ.μ.

Π.Α. μέχρι τις 26 Οκτωβρίου στα τηλ.:

25002145 (ΤΕΠΑΚ), 26822218, 26822359 (Δήμος Πάφου)

Το Έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής “ΘΑλΕΙΑ 2021–2027” με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δήμου Πάφου.

Χορηγός Επικοινωνίας: ΡΙΚ

Πρόσκληση

2023-10-31T18:00
Τελετή Εγκαινίων του Κτηρίου της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας
Τελετή Εγκαινίων του Κτηρίου της Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας
18:00