Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στο πλαίσιο του Έργου RECULT MAGNUM

    Ισόγειο Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας, ΤΕΠΑΚ

    20 Οκτωβρίου 2023       09:00 - 13:00Το Ερευνητικό Κέντρο "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ" του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σας προσκαλεί σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται στο πλαίσιο της πράξης RE-CULT MAGNUM, «Μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου», του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Για δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/5Ph2NjzFnRVtaTqq6  

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στο πλαίσιο του Έργου RECULT MAGNUM

Το Ερευνητικό Κέντρο "ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ" του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, σας προσκαλεί σε Εκπαιδευτικά Σεμινάρια που διοργανώνονται στο πλαίσιο της πράξης RE-CULT MAGNUM, «Μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του Θρησκευτικού Τουρισμού σε Ελλάδα και Κύπρο μέσα από τη στοχευμένη ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς των Εκκλησιών Ελλάδας, Κρήτης και Κύπρου», του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Για δηλώσεις συμμετοχής: https://forms.gle/5Ph2NjzFnRVtaTqq6  

2023-10-20T09:00
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στο πλαίσιο του Έργου RECULT MAGNUM
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στο πλαίσιο του Έργου RECULT MAGNUM
09:00